Herbalife har alltid levt upp till svensk lag och till Direct Selling Swedens stränga etiska regler

Nu är det sagt en gång för alla. Herbalife är ett legitimt direkthandelsföretag organiserat i nätverk

”Efter år av diskussioner som föranleddes av fondmannen Bill Ackmans angrepp på Herbalife och dess organisationsform, har nu Herbalife gjort upp med amerikanska FTC och betraktas hädanefter som ett fullt lagligt nätverksföretag; något som aldrig ifrågasatts av Direct Selling Sweden. Herbalife har alltid levt upp till svensk lag och till Direct Selling Swedens stränga etiska regler.”

Mer info

Herbalife hemsida