MIN STORY – styrelseledamot Lars Dahlberg berättar

För drygt 20 år sedan blev jag introducerad till direktförsäljning på samma sätt som så många andra - via en gammal vän som skulle visa mig ett sätt att tjäna extra pengar. Min resa har gått från Distributör, till möjligheten att ha Direktförsäljning som mitt levebröd på heltid, sedan som konsult till olika bolag och vidare som anställd. Vägen har lett till skandinaviska, europeiska, amerikanska och kinesiska bolag under resans gång.
 
Frågan har ställts till mig många gånger, varför jag slutade som Distributör och började jobba på ”Corporate-sidan”, och om min passion hade slocknat. Sanningen är den, att det är passionen till vad denna bransch kan ge och skapa, som har hållit, och håller mig kvar. Passionen för att se individer som inte tror på sig själva och sin förmåga, börja tro på sig själva och förändra sin verklighet genom den personliga utveckling och det ansvarstagande man får när man arbetar här, till att bli och göra det de inte trodde var möjligt. Det är obetalbart!
 
Att representera en bransch där vi inte gör skillnad på varken kön, ras, religion, utbildning eller social status, utan där vi belönar alla som gör jobbet, oavsett, gör mig stolt! Därför tror jag också att den viktigaste ”produkten” vi marknadsför är de värden vi skapar i 1000-tals förändrade människors liv och i deras familjers liv. Värden som inte kan köpas för pengar. 
 
Min vän som introducerade mig för drygt 20 år sedan är fortfarande en kär vän jag håller kontakt med. Vänner för livet är en förmån som ingår, men som aldrig syns i en Marknadsplan.
 
Lars Dahlberg

MIN STORY – styrelseledamot Mette Munch berättar

Med en bakgrund som journalist kom jag i kontakt med direktförsäljning för snart 2 år sedan. Efter att ha arbetat som oberoende kommunikationskonsult i mer än 8 i år upptäckte jag ”fenomenet” direktförsäljning genom den Danska föreningen. Detta blev mitt första möte med branschen och som ansvarig kommunikationsrådgivare i Direkte Salgs Foreningen fick jag snabbt lära mig allt om fenomenet och vad som låg bakom dess succé.
Ett och ett halvt år senare blev jag anställd på Amway Scandinavia där jag idag är verksam som corporate affairs manager. Daglig dags har jag kontakt med media, politiker och näringslivsorganisationer. Jag flyger och far och besöker frekvent alla de skandinaviska länderna men har min hemma adress i Köpenhamn.
Som ny styrelsemedlem hoppas jag kunna bidra med min breda erfarenhet inom kommunikation och pressbearbetning. Med all respekt för den långa och gedigna erfarenhet som redan finns i styrelsen på Direct Selling Sweden så tror jag mig kunna se saker med lite nya friska och ”unga” ögon ;)…