Author: Fredrik Martinsson

Styrelsens syfte är att verka för en seriös och etisk korrekt bransch med målsättningen att skapa de bästa förutsättningar för en växande direkthandel i Sverige. Vi uppnår våra syften och mål genom ständig närvaro och dialog med omvärlden och med fullt fokus på vår 3...

Direct Selling Swedens remissvar på EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (”New Deal For Consumers”), COM(2018) 185, (dnrFi2018/01709/KO) Direct Selling Sweden välkomnar ”New Deal for Consumers” och kommissionens mål att uppdatera befintliga EU-regler och ramverk genom att föreslå riktade tillägg till rådande EU-regler....

Behandlingen av personuppgifter hos Direct Selling Sweden Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Direct Selling Sweden. Vi skyddar alltid dina uppgifter från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Läs vår Personuppgiftspolicy...

From den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (=lag) som skall ersätt den tidigare gällande personuppgiftslagen = PuL. Syftet är att ge privatpersoner en bättre kontroll av sina personuppgifter samt att ha en gemensam lagstiftning i hela EU. Den nya lagen innebär en tydlig...