• Code Administrator

Vår strävan är att kunden alltid skall känna sig nöjd
Direct Selling Sweden har sitt eget system för att lösa tvister mellan konsumenter och direktsäljare. Om du som konsument är missnöjd med hur du behandlats av en direktsäljare rekommenderas du att i första hand vända dig till företaget ifråga. Om du ändå inte blir nöjd kan du vända Dig till föreningens så kallade Code Administrator. Du når honom enklast via info@directselling.arts-digital.com. Du har alltid möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (föreningens medlemsföretag har förbundit sig att följa nämndens beslut) eller till allmän domstol."