Forevers Tove Höglund Direct Selling Sweden Award Winner 2016

Forevers Tove Höglund Direct Selling Sweden Award Winner 2016

Forevers Tove Höglund, Direct Selling Sweden Award Winner 2016

Tove Höglund tar emot Direct Selling Award 2016

“Vår vinnare är en varm och karismatisk ledare som under sin tid i Forever tagit stora kliv utanför sin komfortzon. Generöst delar hon med sig av sina erfarenheter och skapar samarbeten över gränserna.”