Medlemsavgifter

Bred support till låg avgift

 

 

Företag börjar som provmedlem och betalar vid inträdet:

Inträdesavgift:

1 200 Kr

Årsavgift:

700 Kr

Serviceavgift:

2 400 Kr

 (Betalas halvårsvis)


Efter första verksamhetsåret kan företaget auktoriseras
och betalar då:

Årsavgift:

700 Kr

Serviceavgift:

 2,2‰

 (promille) av nettoomsättningen
dock minst 2400 kr (betalas halvårsvis)

Nettoomsättningen beräknas på total omsättning minus moms och ersättning, inklusive sociala avgifter, till säljare/distributörer.

 

Business Partner

Företag som har anknytning till direkthandel, antingen till föreningen eller till något av medlemsföretagen, kan ansöka om att bli Business Partner. Med anknytning avses som leverantör, samarbetspartner eller på annat närliggande sätt.

 

Inträdesavgift:

0 Kr

Årsavgift:

700 Kr

Serviceavgift:

4 800 Kr