• Nyckeltal

Fakta och nyckeltal
Namnlöst dokument

 

Globalt

EU

Sverige

Antal Företag:

> 700

> 400

≈ 35

Omsättning EUR:

165,86 miljarder

28 miljarder

315 miljoner

Omsättning SEK:

1575 miljarder

265 miljarder

3 md (inkl. moms)

Antal Säljare:

104 miljoner

6,4 miljoner

> 100 000

Största marknader:

Asien
USA
Europa

Tyskland 13,7 md euro
Frankrike 4,1 md euro
England 3,6 md euro
Italien 2,6 md euro
Polen 0,95 md euro

Statistiska nyckeltal

  • Direkthandeln i Sverige har ökat med ungefär 20 % under den senaste tioårs perioden
  • 95 % är på deltid och 5 % är på heltid sysselsatta med direkthandel
  • 80 % är kvinnor och 20 % är män
  • Storleken på direkthandeln i Sverige beskriver den totala handeln inklusive icke medlemmar

Produktfördelning i Sverige

  • Livsmedel, kosttillskott 56,4 %
  • Kosmetik, hud- och kroppsvårdsprodukter 32,2 %
  • Tvätt- och rengöringsmedel, hushållsprodukter 4 %
  • Böcker 2 %
  • Övrigt 5,4 %

Translation