Author: Krister Fraser

“What will be the most important issue, whether it be an opportunity or a threat, in the direct selling industry that will need a closer focus Next Year?” was the question. The year draws to an end. So, it would be interesting to hear from some...

PartyLite har fått ny VD Carlyles verkställande direktör David Stonehill säger: ”Ingen har större kunskap om dofter för hemmet än Harry Slatkin. Han för med sig en lång tradition av innovation, produktutveckling och marknadsexpansion. Vi är övertygade om att Blyth och dess affärsenheter PartyLite och Silver...