Direct Selling Award

“For excellency in direct selling”

“Direct Selling Award” är Direct Selling Swedens utmärkelse till säljare/distributör som av medlemsföretag nominerats som särskilt kvalificerad. Priset utgår ”For excellency in direct selling” och är ett uttryck för skicklighet och kvalitet i sin verksamhet med iakttagande av direkthandelns etiska regler.

 

 

Priset är Direct Selling Swedens symbol för direkthandel – ”Knallen” – som står för envishet, mål­medvetenhet och tradition.