1. Home
  2. /
  3. Direktförsäljning
Direktförsäljning

Vad menas med Direkthandel?

Namnet Direkthandel kommer från början av att man vanligen pratar om handel i bemärkelsen av traditionell detaljhandel där produkten hanteras i flera led innan den når konsumenten. Produkten tillverkas av en Producent som sin tur säljer den till en Grossist som distribuerar ut den till en Detaljist och först därefter kan produkten köpas av konsumenten.

Den historiska iden med Direkthandel var att kapa led genom att erbjuda kunden möjligheten att köpa produkten direkt av producenten via en återförsäljare och därmed undvika onödiga kostnader. Återförsäljaren kom att visa sig vara en ovärderlig länk inom Direkthandel då hen blev mycket mer än bara en återförsäljare. En återförsäljare inom direkthandel agerar både marknadsförare och säljare och har ofta en mycket nära relation till sina kunder och det är lätt att förstå varför denna säljform har blivit så populär.

Många direkthandelföretag väljer idag att organisera sina säljare i nätverk. Detta är en  organisationsformen – även kallad Multi Level Marketing (MLM) som har använts sedan mitten av 50-talet och har sedan dess ökat i betydelse inte bara i Sverige utan över hela världen. I nätverket distribueras produkter till både slutkund och andra oberoende direktsäljare. Direktsäljaren får provision baserad dels på den egna försäljningen och dels på den försäljning som sker hos de direktsäljare som de själva rekryterat och tränat. Detta ska inte förväxlas med pyramidspel, något som Direct Selling Sweden tar starkt avstånd från. MLM är en legal organisationsform för försäljning av produkter och tjänster enligt svensk lagstiftning.

Läs mer om vad direkthandel är HÄR