Länkar

Länkar till våra samarbetspartners och mer information

Direct Selling Sweden är medlem i den europeiska sammanslutningen för direkthandel Seldia the European Direct Selling Association (Seldia) och världsorganisationen World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). Se länkar nedan.