1. Home
  2. /
  3. Direktsäljare
  4. /
  5. Förtjänst
Förtjänst

Lika ersättning för lika arbete oavsett kön, ålder eller funktionsvariation

Det stora flertalet av direktsäljare arbetar inte med direktförsäljning för pengarnas skull; de engagerar sig för att de älskar sina produkter, för att de får möjlighet att umgås med likasinnade och för att de tycker om att ge service till sina kunder. Genom sin gruppledare och företaget får de dessutom uppmuntran, uppskattning och relevant utbildning.

Som direktsäljare driver du eget utan att vara ensam

Du har alltid en gruppledare, distriktschef eller liknande att vända dig till och du ingår i en större grupp av direktsäljare som regelbundet träffas för utbildningar, övningar, seminarier, konferenser med mera.

Gemensamt för alla former av direkthandel är att förtjänsten står i direkt proportion till arbetsinsatsen med lika ersättning för lika arbete oavsett, kön, ålder eller funktionsvariation.

Som oberoende direktsäljare köper du varor från företaget till grossistpris och säljer dem till slutkund till det pris du själv bestämmer. Du svarar själv för dina försäljningsomkostnader och nettoförtjänsten. Det innebär alltså att din lön grundas på försäljningsvinsten.

Som anställd direktsäljare får du oftast provision på ditt försäljningsresultat.

Direkthandel organiseras antingen enligt traditionell företagsmodell eller som ett nätverk. I ett nätverk som du själv skapat kan du också tjäna pengar på de försäljningar som medlemmarna i nätverket gör till slutkund. Du bestämmer själv i stor utsträckning hur mycket du vill tjäna. Det finns egentligen ingen gräns uppåt för din förtjänst. Men du ska vara medveten om att det krävs en exceptionellt stor arbetsinsats och ett exceptionellt engagemang för att nå de riktigt stora förtjänsterna.