Direktsäljarens ångerrätt

Alltid ångerrätt när du tecknar avtal med ett direkthandelsföretag

 

Som direktsäljare har du alltid ångerrätt när du tecknar avtal med ett direkthandelsföretag för att börja som direktsäljare. Ångerrätten gäller under 14 dagar från dagen du tecknat avtalet. Ångerrätten är ett frivilligt åtagande från medlemmarna i Direct Selling Sweden och följer av de etiska regler som föreningen antagit. Du har även rätt enligt samma etiska regler att återlämna osålda, säljbara produkter om du slutar som direktsäljare. I sådant fall återbetalar företaget 90 % av vad du betalat minus eventuella rabatter och provisioner.