Nikken

Sedan 1975… har Nikken utvecklats från sin ödmjuka början på ett litet kontor i Fukuoka, Japan, till ett världsomspännande Wellness-företag. Nikken har byggt ett solidt globalt rykte.

Vår uppgift…är både enkel och inspirerande – “att hjälpa människor att upptäcka Aktiv Wellness”. Vi gör detta genom de 5 Wellness-pelarna.

De 5 Wellness-pelarna… På Nikken tror vi att sann wellness börjar med förebyggande och att förebyggande börjar med ett balanserat liv i var och en av dessa fem nyckelaspekter:

Hälsosam Kropp | Hälsosamt sinne | Hälsosam familj | Hälsosamt samhälle | Hälsosamma finanser. Idag har livsstilen med de 5 Wellness-pelarna blivit en verklighet i hjärtan och hem runt om i världen.

Nikkens Produkter
Nikkens produkter är baserade på en enkel princip. Nikken använder den mest avancerade tekniken och produkterna är konstruerade för att stödja naturens krafter – för att hjälpa till att skapa en livsmiljö som replikerar den naturliga omgivningen som vi trivs i.

Våra produkter passar in i alla aspekter av din livsstil.

Nikken UK Ltd.
Gloucester House,
399 Silbury Boulevard,
Milton Keynes,
MK9 2AH Storbritannien

Kontaktperson/Presskontakt:
Åsa Scheele
European Director of Sales & Training
E-post: a.scheele@nikken.co.uk

Tel: + 44 7946 920606

Kundservice:
Tel: 020 798 111 eller 0044 1908 202 447
E-post: swsupport@nikken.co.uk
Hemsida: www.nikken.com/eu/