1. Home
  2. /
  3. Konsument
  4. /
  5. Ångerrätt
Ångerrätt

Det är okej att ångra sig och vi behöver inte veta varför

När du köper en vara av en direktsäljare har du alltid* rätt att ångra dig – och du behöver inte berätta varför. Oavsett var ditt köp äger rum – vid en demonstration, via telefon, på en temadag, på din arbetsplats osv – ingår du och säljaren ett avtal ”utanför affärslokaler”. Den viktigaste delen i detta avtal för dig som konsument är den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar. Som köpare ska du få skriftlig information om denna i samband med ditt köp och du skriver på ett dokument där du bekräftar att du tagit del av denna samt har tagit emot en ångerblankett. Säljaren har också skyldighet att informera om Konsumentverkets information och blankett för anmälan av ångerrätten.

Ångerrätten börjar löpa från den dag då du som köpare tog emot varan – eller en väsentlig del av den. Om du inte har fått information om din ångerrätt samt en ångerblankett i samband med din ditt köp påbörjas inte de 14 dagarnas ångerrätt att löpa förrän du tagit emot den informationen.

Ett kreditavtal som tecknats samtidigt som köpeavtalet upphör att gälla automatiskt om köparen utnyttjar sin ångerrätt.

Läs mer konsumentens rättigheter och skyldigheter vid direkthandel i ”Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokaler