1. Home
  2. /
  3. Konsument
  4. /
  5. Code Administrator
Code Administrator

Säkerställer att reglerna följs

För att garantera ett korrekt uppträdande ska varje medlemsföretag och deras direktsäljare följa föreningens etiska regler. En oberoende Code Administrator säkerställer att de etiska reglerna  följs och kan även vara behjälplig vid eventuella tvister mellan medlemsföretaget och kunden.

Önskar du komma i kontakt med Code Administrator eller göra en anmälan? Skicka e-post till goran@directsellingsweden.se

Göran Nordh
Direct Selling Sweden
Kärleksgatan 2 A
211 45 Malmö
0705 509634
goran@directsellingsweden.se