1. Home
  2. /
  3. Konsument
  4. /
  5. Formulär för klagomål
Formulär för klagomål

Innan klagomål lämnas till föreningen Direct Selling Sweden bör du alltid först kontakta det ansvariga företaget och söka lösa den uppkomna situationen i samförstånd. Om klagomålet kvarstår ber vi dig kontakta oss via nedanstående formulär.

Så behandlar vi personuppgifter.

Ev. bilagor; faktura, kvitto, avtal etc. mailas till info@directsellingsweden.se