1. Home
  2. /
  3. Konsument
  4. /
  5. Reklamationer
Reklamationer

Inte nöjd?

Alla medlemsföretag i Direct Selling Sweden har förbundit sig att följa våra etiska regler som har tydliga rutiner för konsumentskydd vid reklamationer. Att dessa rutiner efterlevs kontrolleras av föreningens Code Administrator som är ett utomrättsligt organ tillsatt av föreningen.

Om en tvist skulle uppstå mellan en kund och något av våra medlemsföretag är det brukligt att kunden först och främst löser den uppkomna situationen direkt med företaget. Om den uppkomna situationen inte får en lösning kan du som kund vända dig direkt till Direct Selling Sweden som kan medverka till att lösa tvisten.

Gör en anmälan

Som konsument kan du även vända dig till statliga myndigheter som Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden med ditt klagomål.