1. Home
  2. /
  3. Konsument
  4. /
  5. Reklamationer
Reklamationer

Inte nöjd?

Om en tvist skulle uppstå mellan en kund och något av våra medlemsföretag kan Direct Selling Sweden underlätta för att lösa tvisten.

Alla medlemsföretag i Direct Selling Sweden har förbundit sig att följa vissa rutiner för konsumentskydd vid reklamationer. Att dessa rutiner efterlevs kontrolleras av föreningens Code Administrator som är ett utomrättsligt organ tillsatt av föreningen. Anmälan till Code Administrator kan göras via e-post till info@directsellingsweden.se.