• Länkar

Samarbetspartners och information
Namnlöst dokument

World Federation of Direct Selling Association


 

The European Direct Selling Association


 

Swedish Direct Marketing Association

 

Federation of European Direct Marketing


 

Internationella Handelskammaren

 

Sveriges Marknadsförbund


 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

 

NIX-Telefon och spärr av företagsnummer


 

Direktesalgsforbundet ( DF ) Norge 


 

Direkte Salgs Foreningen i Danmark