Länkar

Länkar till samarbetspartners och information

Direct Selling Sweden är medlem i den europeiska sammanslutningen för direktförsäljning/direkthandel Seldia the European Direct Selling Association (Seldia), www.seldia.eu, och världsorganisationen World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), www.wfdsa.org.

World Federation of Direct Selling Association

//www.wfdsa.org/

The European Direct Selling Association

//www.seldia.eu/

Sweden Data & Marketing Acossiation

//www.swedma.se/

Federation of European Direct Marketing

//www.fedma.org/

Internationella Handelskammaren

//www.icc.se/

Sveriges Marknadsförbund

//www.svemarknad.se/

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

//www.arn.se/

NIX-Telefon och spärr av företagsnummer

//nixtelefon.org/ 

Direktesalgsforbundet ( DF ) Norge

//www.direktesalgsforbundet.no/

Direkte Salgs Foreningen i Danmark

//www.disafo.dk/ 

NDM

 

www.ndm.nu

Konsumentverket

 

www.konsumentverket.se