1. Home
  2. /
  3. Litteratur
Litteratur

Den första boken om direkthandel på svenska

Boken “Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden”, publicerades av Liber i mars 2007 och är den första boken om direktförsäljning/direkthandel på svenska.

Direktförsäljning/direkthandel är en relativt okänd del av det svenska näringslivet. Den är butikslös och säljer direkt till konsument vid personliga möten. Direkthandeln i Sverige omsatte nära 3 miljarder kronor under 2014 och engagerar nästan 100 000 säljare. Majoriteten av dessa är kvinnor, de flesta arbetar med direktförsäljning/direkthandel på deltid. Motsvarande siffror globalt är 1540 miljarder kronor och nära 100 miljoner säljare.

Allmänhetens kunskap om direktförsäljning/direkthandel är ganska liten och den förväxlas ofta med andra distributionsformer som använder samma terminologi.

Boken är lämplig att använda som referenslitteratur inom ekonomi- och entreprenörsutbildningar samt rekommenderas till alla som valt att arbeta med direktförsäljning/direkthandel.

Professor Evert Gummesson vid Stockholms Universitet är tillsammans med Eva-Karin Ohlsson redaktörer för boken. Boken är en antologi där redaktörerna låtit olika författare ge sin syn på direktförsäljning/direkthandel i Sverige. 
Evert Gummesson sätter in distributionsformen och dess organisation i ett marknadsföringsperspektiv, Ek dr Fredrik Bergström, tidigare VD vid Handelns Utredningsinstitut (HUI) diskuterar den inom ett svenskt handelsperspektiv, Ek dr Eva Javefors Grauers vid Linköpings Universitet tar upp genusperspektivet och Ulf Karlsson, f.d. kapten i Friidrottslandslaget beskriver hur man arbetar med motivation och drivkraft. 
Slutligen beskriver branschen själv genom sin nuvarande (2015) ordförande Anders Berglund, hur man organiserar sig och hur man arbetar med produkt- och säljstrategier.

På speciell begäran från universitet och högskolor innehåller boken också flera praktikfall från verkligheten som följs av diskussionsfrågor.

Läs om Boken i korthet [klicka här]

Beställ boken på Adlibris [klicka här]