Marknadsundersökning

Attityder och kännedom

 

Vi genomför regelbundet attitydmätningar, kännedom- och socioekonomiska undersökningar av marknaden och våra medlemsföretag. För mer information och data från dessa mätningar kontakta föreningen direkt: info@directsellingsweden.se

 

Våren 2018 genomfördes en Socioekonomisk undersökning i Europa och Sverige.

 

Hösten 2013 genomfördes en kvantitativ undersökning om attityden och kännedomen om direkthandel.