Marknadsundersökning

Attityder och kännedom

Hösten 2013 genomfördes en kvantitativ undersökning om attityden och kännedomen om direkthandel. Medlemsföretagen har tillgång till denna undersökning under Medlemssidorna.