Medlemskap

Direct Selling Sweden och dess logga garanterar laglighet och etiskt uppträdande

 

Varför bli medlem?

Under senare delen av sextiotalet utsattes svensk direkthandel av ett hot från den politiska majoriteten. Tankar fanns att helt sonika förbjuda den. Med förenade krafter lyckades en handfull företag som var föreningens första medlemmar undanröja dessa hot. Det kom en hemförsäljningslag som klargjorde att direkthandel var en accepterad och laglig distributionsform. Dessa framgångar ledde till att föreningen 1971 bestod av 14 företag. I dag har vi ett trettiotal medlemmar. Utan detta samarbete inom ramen för föreningen kunde direktförsäljning/direkthandel ha varit förbjudet idag.

Värdet av medlemskapet har ökats avsevärt. Vi kommer alltid att behöva agera i olika sammanhang. Som medlem i NIX-telefon deltar föreningen aktivt telemarketingens etik och moral. Föreningen är remissinstans i frågor som berör direkthandel och agerar snabbt och tydligt så snart anledning föreligger. I mer perifera frågor samarbetar föreningen med övriga näringslivet inom Näringslivets Delegation för Marknadsrätt.

• Vi är branschföreningen för direktförsäljning/direkthandel i Sverige och det är därför naturligt att vara med och driva branschen framåt.
• Vi har ett omfattande nätverk med bl.a. tillgång till skickliga jurister och fristående konsulter med lång erfarenhet av direkthandel.
• Vi har etiska regler och en policy som förtydligar våra etiska regler. Detta underlättar och skapar underlag för ett enhetligt etiskt uppträdande på marknaden.
• Vi har en code administrator som kan bistå oss vid problem inom eller mellan företag.
• Vi har goda kontakter med Konsumentverket, Konsumentvägledarnas Förening och Lotteriinspektionen.
• Vi är remissorgan vid lagstiftning som rör direktförsäljning/direkthandel.
• Vi bedriver upplysningsverksamhet till verk och myndigheter samt informerar branschen om kommande lagstiftning etc.
• Vi skickar regelbundet ut ”Månadsbrev till våra medlemmar” med information om vad som är på gång inom Föreningen och samhällsfrågor som rör direkthandel.
• Vi skriver och distribuerar i digital form minst en gång per år tidskriften DF-News till medlemmar och andra intressenter.
• Vi skriver debattartiklar och bemöter både kritiska och positiva artiklar om direktförsäljning/direkthandel i pressen.
• Vi bevakar vad som skrivs i media (tryckt såväl som digitalt) genom att prenumerera på nyhetsbrev. Artiklar av allmänt intresse publiceras på föreningens Facebook-sida eller inkluderas i Månadsbrevet.
• Vi anordnar varje år en subventionerad gala för medlemsföretagens säljare och vid behov en Temadag
• Tillsammans med våra danska och norska systerföreningar anordnas årligen s.k. Direct Selling Sweden-dagar för medlemsföretagens ledningsgrupper.
• Vi har en väl utvecklad och informativ hemsida tillsammans med våra medlemmar www.direkthandeln.org.
• Vi är aktiva medlemmar i Seldia the European Direct Selling Association och kan på så sätt påverka lagstiftningsarbetet rörande direktförsäljning/direkthandel på europeisk nivå.

… och inte minst – vi har väldigt roligt och trevligt tillsammans!

Alla är alltid fler än majoriteten.

Direct Selling Sweden och dess logga garanterar laglighet och etiskt uppträdande.