• Hur blir man medlem?

Ladda ner ansökan till Medlem eller Businesspartner här
Namnlöst dokument

För att bli medlem i Direct Selling Sweden måste företaget ha bedrivit verksamhet i Sverige under minst 12 månader. Ifyllda ansökningshandlingar, tillsammans med företagets aktuella marknads- och kompensationsplan samt information om det startmaterial som företagets säljare/distributörer får när de börjar skickas till:

Direct Selling Sweden
Kärleksgatan 2 A
211 45 Malmö

Om föreningens styrelse finner att företaget uppfyller kraven på att bli medlem medges provmedlemskap under 12 månader. Först därefter kan företaget auktoriseras som medlem i Direct Selling Sweden. Såsom provmedlem äger företaget delta i samtliga föreningens aktiviteter. Som auktoriserad medlem får företaget dessutom använda föreningens logotyp.

Ansökningshandlingar kan laddas ned här:

pdf-fil Svensk pdf-fil English


Business Partner

Företag som har anknytning till direktförsäljning/direkthandel, antingen till föreningen, eller till något av medlemsföretagen eller på annat sätt, kan ansöka om att bli Business Partner. Med anknytning avses som leverantör, samarbetspartner eller på annat närliggande sätt.

Behöver du Ansökningshandlingar för att bli Businesspartner maila:
info@directselling.arts-digital.com