Nätverksförsäljning & nätverksorganisation

Nätverksförsäljning & nätverksorganisation

 

Nätverksförsäljning – eller Multi Level Marketing (MLM) som det också kallas – är ett sätt att organisera direkthandel på. Organisationsformen har använts sedan mitten av 50-talet och har sedan dess ökat i betydelse inte bara i Sverige utan över hela världen. I nätverket distribueras produkter till både slutkonsument och andra oberoende direktsäljare. Direktsäljaren får provision baserad dels på den egna försäljningen och dels på den försäljning som sker hos de direktsäljare som de själva rekryterat och tränat. Detta ska inte förväxlas med pyramidspel, något som Direkthandelns Förening tar starkt avstånd från. Den 1 juli 2008 fick Sverige en ny marknadsföringslag som ger lagrum att stoppa pyramidspel.

För ett företag med nätverksorganisation gäller följande: Låg eller ingen startavgift (registreringsavgift). Avgiften ska representera ett skäligt värde.

Den blivande medlemmen i nätverksorganisationen ska tydligt informeras om alla kostnader som hör ihop med medlemskapet för till exempel kurser, informationsmaterial etc.

Produkten eller produkterna ska det vara centrala i verksamheten
Huvuddelen av ersättningen ska komma från försäljningen av produkter och inte som kompensation för rekrytering av andra medlemmar i nätverksorganisationen.

Möjlighet att sälja tillbaka kuranta men osålda produkter om medlemmens engagemang med nätverksorganisationen upphör.

Sedvanlig ångerrätt gäller för ny medlem i nätverksorganisation.

Medlemmar i Direkthandelns Förening förbinder sig att följa föreningens etiska regler, läs dem här.