1. Home
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Nyheter
  6. /
  7. Direktförsäljning bidrar till jämlikhet,...

Direktförsäljning bidrar till jämlikhet, entreprenörskap och tillväxt

– Entreprenörskap är så djupt rotat i direkthandelsmodellen så det har de facto blivit synonymt med direktförsäljning. Undersökningen bekräftar dessutom att direkthandelsbranschen är jämlik i den bemärkelsen att den erbjuder affärsmöjligheter för alla, oavsett kön, bakgrund, ålder eller utbildning, säger Krister Fraser, ordförande i den svenska branschorganisationen Direct Selling Sweden.

De allra flesta direktsäljare arbetar med direktförsäljning på deltid. Enligt IPSOs undersökning handlar det om 9,95 timmar i snitt per vecka. 1 av 3 direktsäljare väljer direkthandelsbranschen just på grund av dess flexibilitet, möjligheten att bygga en egen verksamhet där man kan sätta sina egna arbetstider och bygga en karriär i egen takt. Och det är kvinnorna som står för drivkraften och branschens framgång. 4 av 5 svenska direktsäljare är kvinnor, en siffra som är nästan tre gånger högre än det europeiska genomsnittet för entreprenöriellt företagande.
– Direktförsäljning ger en personlig utveckling som i sin tur gör att fler vågar satsa på eget företagande. 60 % av de tillfrågade säljarna uppger att direktförsäljningen har ökat deras självkänsla och förbättrat det affärsmässiga kunnandet, säger Krister Fraser.

Kärnan i direktförsäljning har alltid varit det personliga mötet mellan säljare och kund. IPSOS undersökning visar att så fortfarande är fallet även om det personliga mötet idag har kompletterats med sociala medier och andra online-plattformar. 50 % av all försäljning sker idag via nätet där sociala medier står för 24 %. Dock anser nästan 80 % av direktsäljarna att styrkan i direktförsäljning fortfarande ligger i det personliga mötet.

Om studien – ”A socio-economic Study on Direct Sellers in the European Union”
Den oberoende studien genomfördes av ISPOS våren 2018 på uppdrag av Seldia – The European Direct Selling Association. Studien genomfördes i elva länder i Europa, däribland Sverige. Totalt ingick 30 127 direktsäljare i studien varav 1156 från Sverige. Siffrorna som redovisas ovan avser Sverige. Studien är den första i sitt slag på över ett decennium.

För mer information eller för att se hela IPSOS-studien, vänligen kontakta Krister Fraser, ordförande i Direct Selling Sweden, på telefon 040-29 43 70. Du kan också skicka e-post till info@directsellingsweden.se.

Direct Selling Sweden (DSS), är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, d.v.s. försäljning som sker vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 30-tal medlemsföretag som tillsammans sysselsätter ca 70 % av direkthandelns totalt mer än 120 000 direktsäljare, de flesta kvinnor. Branschen omsätter ca 3 miljarder i Sverige och har varit i kontinuerlig tillväxt. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. DSS är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. DSS bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om ny lagstiftning. DSS är medlem i SELDIA (the European Direct Selling Association) och WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations).