1. Home
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Nyheter
  6. /
  7. PRESSMEDDELANDE 10 mars 2023

PRESSMEDDELANDE 10 mars 2023

Insändare: Minska tröskeln mellan sjukskrivna och jobb

Krister Fraser, styrelseordförande Direct Selling Sweden, menar att människor måste få större möjligheter att arbetsträna. Foto: Johan Nilsson/TT

Lågkonjunktur, hög inflation och skenande elpriser är ingredienser för en perfekt storm i samhällsekonomin. Svenskarna får allt mindre pengar kvar i plånboken vid månadens slut, något som särskilt drabbar arbetslösa och sjukskrivna som hade det tufft redan innan krisen.

Den nya regeringen har gått till val på att stärka arbetslinjen och driver principen att sjukförsäkringen måste vara inriktad på återgång till arbete. Trots det finns riktlinjer som gör tröskeln mellan sjukskrivna och arbete mycket hög.

Folkhälsomyndigheten slår fast att folkhälsan i Sverige har utvecklats positivt som helhet under en längre period, samtidigt blir allt fler sjukskrivna. Enligt den senaste statistiken från Försäkringskassan är i dagsläget cirka 193 000 personer sjukskrivna och antalet sjukskrivna har mer än fördubblats sedan 2010. Försäkringskassan beräknar att utgifterna för sjukpenning och rehabilitering förväntas uppgå till 45,4 miljarder för år 2022, vilket motsvarar ungefär hela den internationella biståndposten i statsbudgeten (47 miljarder).

Med nuvarande regelverk måste Försäkringskassan göra bedömningar i varje enskilt fall gällande vilka aktiviteter som är inom ramen för godkända arbetsuppgifter för att sjukpenningen inte ska påverkas. Myndigheten har uppmanat den tidigare regeringen att utreda möjligheten att ge sjuka rätt att arbetspröva en kortare tid med bibehållen sjukpenning. Det är tydligt att Försäkringskassan vill underlätta för sjukskrivna att ta första steget tillbaka mot arbete, men politiken sätter stopp.

Efter en sjukskrivning är det vanligt att tvivla på sin arbetsförmåga. I dessa situationer måste det vara möjligt att närma sig avlönat arbete utan att riskera hela sjukpenningen om tillståndet försämras. Det finns branscher där sjukskrivna har möjlighet att sätta sig själva i arbete efter valfritt upplägg, om politiken tillåter det.

Direktförsäljning är en sysselsättning som karaktäriseras av flexibilitet och eget ansvar. En del arbetar målmedvetet med siktet inställt på att göra en entreprenörsresa, andra har det som ett regelbundet extraknäck eller för att testa sina förmågor efter en längre tid i väg från arbete. Drygt 13 procent av de som är engagerade i direktförsäljning kommer direkt från sjukskrivning, arbetslöshet eller deltidsanställning – det visar en intern undersökning framtagen av branschorganisationen Direct Selling Sweden. Branschorganisationen uppskattar att det motsvarar ungefär 13 000 personer som har gått från ett bidragsberoende och sysslolöshet till en självförsörjning.

Om den nya regeringen på riktigt vill gynna arbetslinjen måste sjukskrivna få möjlighet att testa på att arbeta utan rädsla att sjukpenningen dras in. Annars riskerar fruktan från att bli av med sin ersättning att hämma återgången till arbete. För att parafrasera Ulf Kristerssons mantra – det behövs en arbetslinje i återgången till arbete.

Krister Fraser, styrelseordförande Direct Selling Sweden

Debattartikel hämtad från Karlskoga Tidning-Kuriren:

https://www.kt-kuriren.se/2023/03/10/insandare-minska-troskeln-mellan-sjukskrivna-och-jobb-c8980/

Anmäl dig till Nyhetsbrevet!

* Nödvändigt fält