1. Home
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Nyheter
  6. /
  7. PRESSMEDDELANDE 26 oktober 2023

PRESSMEDDELANDE 26 oktober 2023

   Pressmeddelande!                                                
      Direkthandel bidrar till arbetslinjen!
 

Direktförsäljning är en bransch som kan minska bidragsberoendet och få människor att komma tillbaka in i arbetslivet genom att erbjuda en sysselsättning som på ett flexibelt sätt kan stimulera människor att arbeta. 
Direktförsäljning är en sälj- och distributionsmetod för produkter och tjänster direkt ifrån producent till konsument där mötet mellan säljare och kund ofta blir personligt.
Våra egna undersökningar visar att den personliga utvecklingen i mötet med andra är central i samband med direktförsäljning och drygt 60% anser att de har ökat deras sociala färdigheter samt förbättrat förmågan att arbeta i team. Var sjätte tillfrågad anser att direktförsäljning har ökat deras affärs-/försäljningskunskaper och 73% säger att de har tjänat mer än bara pengar på sin verksamhet. Föreningen Direct Selling Sweden har följt branschen i mer än 50 år och sett 1000-tals säljare växa både privat och i sin professionella gärning, god ekonomi och stärkt självkänsla skapar trygga individer som bidrar till samhället i stort. Drygt 13 procent av de som är engagerade i direktförsäljning kommer direkt från sjukskrivning, arbetslöshet eller deltidsanställning vilket motsvarar 10 000-tals människor som har gått från ett bidragsberoende och sysslolöshet till en självförsörjning. Direktförsäljning skulle kunna hjälpa fler långtidsarbetslösa eller -sjukskrivna att komma in i arbetslivet igen och därmed stötta regeringens arbetslinje.
För mer information, kontakta Krister Fraser, ordförande Direct Selling Sweden 040-29 43 70 /  info@directsellingsweden.se
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, d.v.s. försäljning som sker vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 20-tal medlemsföretag som tillsammans sysselsätter ca: 70 % av direkthandelns totalt mer än 100 000 direktsäljare, de flesta kvinnor.
Branschen omsätter 1,8 miljarder i Sverige. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln och bedriver upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA (the European Direct Selling Association) och WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations).
Facebook
Website
Instagram
Direct Selling Sweden
Kärleksgatan 2A 211 45 Malmö
info@directsellingsweden.com


Avregistrera dig från nyhetsbrevet här:unsubscribe from this list.