1. Home
  2. /
  3. Om oss
Om oss

Vår historia sträcker sig ända från 60-talet…

Direct Selling Sweden är föreningen och branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel. Sedan 1968 har vi arbetat för branschens bästa och vi finns till för våra medlemsföretag, deras säljare och kunden. Vårt mål är att verka för en etiskt korrekt bransch genom en ständig närvaro och dialog med omvärlden. Vi jobbar med lobby-, press- och informationsarbete och är bla. en remissinstans till ny lagstiftning.  Under våra mer än 50 verksamma år har vi byggt upp ett gediget kontaktnät som sträcker sig hela vägen upp i EU parlamentet och ned till den enskilda konsumenten.

The Story…

1968

Föreningen bildas under namnet ” Direkthandelsföretagens förening”. Oriflame, Electrolux och Tupperware är exempel på företag som står bakom bildandet.

”Upprepade klagomål från konsumenter har föranlett Konsumentinstitutet att föreslå ett förbud mot all direktförsäljning.”

1973

Konsumentverket bildas med uppgift att vara en tillsynsmyndighet för konsumentfrågor. Föreningen uppvaktar verket och inleder en långsiktig och förtroendefull relation.

”Den som inte reglerar sig själv blir till slut reglerad av någon annan.”

1985

Den 16 december 1985 skrivs det första egenåtgärdsprogrammet i Sverige. Programmet undertecknas av Konsumentverkets dåvarande generaldirektör Laila Freivalds.

”Våra etiska regler blir avgörande för vår framtida acceptans och legalitet.”

1993

Regeringen tillsätter en departementsutredning om oklarheter gällande skatt och sociala avgifter. Föreningen startar en intern kommitté som lägger fram ett första förslag om F-skattsedel.

”Regeringen antar förslaget vilket blev början till ett vänligare företagarklimat i Sverige.”

2000

Branschen växer i snabb takt och media ökar sin rapportering om direktförsäljning. Föreningen startar eget kommunikationsråd och driver proaktiv pressbearbetning.

”Förebyggande presskontakter ökar förståelsen för direkthandel och minskar negativa skriverier.”

2007

Föreningen marknadsför branschen och sprider den goda direkthandeln. Ger ut boken ”Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden” samt genomför temadagar och instiftar publika priser.

”Kvinnligt Entreprenörskap och Academic Award ger positiv press och skapar goodwill för branschen.”

2010

Kassaregisterlagen införs men direkthandelsbranschen undantas. Flera lyckosamma påverkansarbeten följer med bl a ett eget riksdagsseminarium och föreläsningar på utbildningsinstitutioner.

”Entreprenörskap inom Direkthandel blir ett ämne på högskolor och universitet.”

2015

En än mer publik föreningen växer fram och en aktiv närvaro på sociala medier visar upp oss för en bredare publik. Ny logotyp och hemsida med en modern approach skapar mervärde.

”Antalet gillare på Facebook ökar kraftigt och ny trafik genereras till vår hemsida.”

2017 Finansdepartementet föreslår en ny spellag som bl a tar upp definitionen om illegalt pyramidspel och legalt MLM. Föreningen skriver remissen som hjälper lagstiftarna att se de tydliga skillnaderna.

”Föreningen skapar samförstånd med Lotteriinspektionen och erbjuder transparant informationsutbyte.”

2018

EU-parlamentet ser över konsumentlagstiftningen i syfte att få till en harmonisering mellan de europeiska länderna. Föreningen lämnar en första remiss för att säker ställa branschens framtid.

”Svensk konsumentlagstiftning är redan idag betydligt mer omfattande än i övriga Europa.”

2019

Digitalisering, ekonomisk globalisering och attityder ändras och Direkthandel följer utvecklingen. Vår Socioekonomisk undersökning visar att närmare 8 av 10 som arbetar med Direkthandel är mycket nöjda med sin verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss? Kontakta oss på info@directsellingsweden.se.