1. Home
  2. /
  3. Om oss
Om oss

The story…

1968

Föreningen bildas under namnet Direkthandelsföretagens förening. Oriflame, Electrolux och Tupperware är exempel på företag som står bakom bildandet.

1973

Konsumentverket bildas med uppgift att vara en tillsynsmyndighet för konsumentfrågor. Föreningen uppvaktar verket och inleder en långsiktig och förtroendefull relation.

”Upprepade klagomål från konsumenter har föranlett Konsumentinstitutet att föreslå ett förbud mot all direktförsäljning.”

1985

Den 16 december 1985 skrivs det första egenåtgärdsprogrammet i Sverige. Programmet undertecknas av Konsumentverkets dåvarande generaldirektör Laila Freivalds.

”Den som inte reglerar sig själv blir till slut reglerad av någon annan.”

”Våra etiska regler blir avgörande för vår framtida acceptans och legalitet.”

1993

Regeringen tillsätter en departementsutredning om oklarheter gällande skatt och sociala avgifter. Föreningen startar en intern kommitté som lägger fram ett första förslag om F-skattsedel.

”Regeringen antar förslaget vilket blev början till ett vänligare företagarklimat i Sverige.”

2000

Branschen växer i snabb takt och media ökar sin rapportering om direktförsäljning. Föreningen startar eget kommunikationsråd och driver proaktiv pressbearbetning.

”Förebyggande presskontakter ökar förståelsen för direkthandel och minskar negativa skriverier.”

…to be continued

2007

Föreningen marknadsför branschen och sprider den goda direkthandeln. Ger ut boken ”Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden” samt genomför temadagar och instiftar publika priser.

”Kvinnligt Entreprenörskap och Academic Award ger positiv press och skapar goodwill för branschen.”

2010

Kassaregisterlagen införs men direkthandelsbranschen undantas. Flera lyckosamma påverkansarbeten följer med bl a ett eget riksdagsseminarium och föreläsningar på utbildningsinstitutioner.

”Entreprenörskap inom Direkthandel blir ett ämne på högskolor och universitet.”

2015

En än mer publik föreningen växer fram och en aktiv närvaro på sociala medier visar upp oss för en bredare publik. Ny logotyp och hemsida med en modern approach skapar mervärde.

”Antalet gillare på Facebook ökar kraftigt och ny trafik genereras till vår hemsida.”

2017

Finansdepartementet föreslår en ny spellag som bl a tar upp definitionen om illegalt pyramidspel och legalt MLM. Föreningen skriver remissen som hjälper lagstiftarna att se de tydliga skillnaderna.

”Föreningen skapar samförstånd med Lotteriinspektionen och erbjuder transparant informationsutbyte.”

2018

EU-parlamentet ser över konsumentlagstiftningen i syfte att få till en harmonisering mellan de europeiska länderna. Föreningen lämnar en första remiss för att säker ställa branschens framtid.

…and more to come…

2020

Digitalisering, ekonomisk globalisering och attityder ändras och Direkthandel följer utvecklingen – en bransch som som har medvind!

”Vår Socioekonomiska undersökning visar att närmare 8 av 10 som arbetar med Direkthandel är mycket nöjda med sin verksamhet.”

2021

Föreningen genomgår en ansiktslyftning och får ny nationell logga. Satsning på digital utbildning och ökat engagemang i Social medier ger resultat.

”7/10 tycker att Direktförsäljning har gett dem personlig utveckling och bättre förutsättningar i arbetlivet.”

2022

Sverige får en ny konsumentköplag som ersätter den tidigare från 1990. I den nya lagen ges stort utrymme för digitalt innehåll/digitala tjänster och konsumenten ges ett bättre skydd.

”Reglering av Dörrförsäljning togs bort efter intensivt och långsiktigt lobby arbete av föreningen sen 2018.”

2023

För ökat internationellt åtagande och aktivt lobbyarbtete tilldelas Direct Selling Sweden Guldstatus av Wolrd Federation Direct Selling Association WFDSA.