Reklamationer

Direct Selling Sweden underlättar för att lösa tvister som kan uppstå mellan ett medlemsföretag och dess kunder
Alla medlemsföretag i Direct Selling Sweden har förbundit sig att följa vissa rutiner för konsumentskydd vid reklamationer. Att dessa rutiner efterlevs kontrolleras av föreningens Code Administrator. Denne är ett utomrättsligt organ tillsatt av föreningen för att lösa tvister som kan uppstå mellan ett medlemsföretag och dess kunder. Anmälan till Code Administrator kan göras via e-post till info@directsellingsweden.se.