Så uppträder en direktsäljare

Direktförsäljning handlar om förtroende och trygghet

 

Som direktsäljare har du vissa skyldigheter gentemot dina kunder, gentemot dina kollegor och ditt företag och inte minst gentemot dig själv.

Broschyren “Så uppträder direktsäljare” behandlar en direktsäljares uppträdande mot konsument.

Så uppträder en direktsäljare!

PDF format
270kb

 

Som direktsäljare har du alltid ångerrätt när du tecknar avtal med ett direkthandelsföretag för att börja som direktsäljare. Ångerrätten gäller under 14 dagar från dagen du tecknat avtalet. Ångerrätten är ett frivilligt åtagande från medlemmarna i Direct Selling Sweden och följer av de etiska regler som föreningen antagit. Du har även rätt enligt samma etiska regler att återlämna osålda, säljbara produkter om du slutar som direktsäljare. I sådant fall återbetalar företaget 90 % av vad du betalat minus eventuella rabatter och provisioner.