Student

Uppsatstävling öppen för alla studenter, lärare och forskare…

 

Malin Sjöhage och Rebecka Nyblom vann 2014 – är det din tur 2015?

Academic Award är en uppsatstävling öppen för alla studenter, lärare och forskare. Uppsatsens ämne skall ha anknytning till direkthandel. Vinnaren erhåller ett stipendium och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

FÖRUTSÄTTNINGAR

  • Prissumman om 50 000 kr delas ut på Direkthandelns Förenings gala den 7/11 2015.
  • För att delta i tävlingen ska uppsatsen minst motsvara en C/D-nivå på 10 poäng eller mer (=15 högskolepoäng) samt vara skriven under studieåret 2014-2015. Uppsatsens ämne skall ha anknytning till direkthandel.
  • Uppsatserna ska sändas till Direkthandelns Förening senast 15/9 2015 till e-post: info@direkthandeln.org.
  • Uppsatsförfattarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress ska finnas med i e-posten.
  • Uppsatserna bedöms anonymt.

Ytterligare information lämnas av

Anders Berglund, 040-29 43 70 info@direkthandeln.org.