Direct Selling Sweden


Branschorganisation för att informera om, stimulera och utveckla…

 

Direct Selling Sweden, DSS, är branschorganisationen för företag som arbetar med direktförsäljning/direkthandel.

Det finns över 155 000 direktsäljare i Sverige, varav 90 000 kommer från föreningens medlemsföretag, var och en med sitt eget unika och personliga entreprenörskap. Dessa direktsäljare bildar kärnan inom direktförsäljning/direkthandel och DSS arbetar som branschorganisation för att informera om, stimulera och utveckla branschen som idag omsätter mellan 2-3 miljarder årligen. DSS’ medlemsföretag spänner över ett brett produktsortiment med bl. a. kosmetik, kläder, hushållsprodukter, hälsopreparat, böcker, rengöringsprodukter, kosttillskott, telefonabonnemang m.m. De har alla det gemensamt – försäljning och rådgivning som bygger på personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Direktförsäljning/direkthandel är ”butikslös” och sker bl. a. i form av demoförsäljning i hemmiljö, temaaktiviteter, pop-up stores, dörrknackning, sociala aktiviteter etc. Företagets och direktsäljarens etik bygger på en vänskaplig social interaktion såväl mellan köpare och säljare som mellan säljare och köpare.

Nu mer än någonsin är direktförsäljning/direkthandel ”Personligt Entreprenörskap” och bygger på unikt förtroende och tillit i mötet mellan säljare och köpare. Med denna relationsbaserade rådgivning och kunskap om varandra skapas en exklusiv goodwill som stimulerar till positiv atmosfär. Många direktsäljare entusiasmeras och drivs av att bygga upp sitt sociala nätverk i kombination med möjligheten till egen personlig utveckling. På så sätt blir det en rådgivande kundrelation som ofta bygger på vänskap och omtanke från både kund och säljare. Även om direktförsäljning/direkthandel ger goda karriärutsikter och möjlighet till att tjäna extra inkomster är det för de flesta direktsäljare just upplevelsen av oberoende entreprenörskap och frihet som sporrar till större utmaningar, det som direktsäljaren prioriterar högst.

Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Andra viktiga uppgifter är att verka för ett gott anseende både för direktförsäljningen/direkthandeln som distributionsform och för dess utövare. DSS ska också verka för att branschens etiska regler blir kända och tillämpas samt att säljare och distributörer blir väl utbildade.

DSS är remissorgan vid all lagstiftning som påverkar distributionsformen. Föreningen bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket, Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen) och andra myndigheter. DSS leds av en VD och har en styrelse med representanter från de olika medlemsföretagen.

DSS är medlem i Seldia the European Direct Selling Association. Seldia representerar 27 europeiska nationella direkthandelsföreningar och, direkt eller indirekt genom sina associerade bolagsmedlemmar, en total europeisk årsomsättning på 24,5 miljarder Euro och med mer än fjorton miljoner direktsäljare (2014). Av dessa är nära tolv miljoner kvinnor.

För mer information om direkthandeln i Europa, www.seldia.eu och i världen, www.wfdsa.org.