Direktsäljare

Det finns flera olika typer av direktsäljare

 

En direktsäljare arbetar med direktförsäljning/direkthandel, dvs försäljning som äger rum vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Man brukar säga att direktförsäljningen/direkthandeln är butikslös.

Det finns flera olika typer av direktsäljare. En grupp av direktsäljare är inriktade på demonstrationer i hemmet. De kan ”knacka dörr” eller i förväg ha kommit överens om ett möte i kundens eller någon annans hem. Mötet kan naturligtvis också äga rum på arbetsplatsen om arbetsgivaren så medger. Säljaren beskriver sin produkt ingående och är noga med att iaktta de etiska regler som en direktsäljare måste leva upp till.

Hempartyt är kanske den mest kända formen av direktförsäljning/direkthandel. Vid ett hemparty bjuder värden eller värdinnan hem vänner och bekanta som under informella och trevliga former får titta, känna, klämma, dofta, smaka på och prova produkterna. Det hela sker under ledning av en utbildad direktsäljare.

En annan grupp av direktsäljare inriktar sig på att bygga upp ett nätverk köpare och säljare. Det börjar för det mesta genom att de träffas vid ett personligt möte där man som kund blir intresserad av och köper några produkter. Som en utveckling av denna verksamhet kan direktsäljaren rekrytera personer ur sitt nätverk av köpare för att dessa själva ska börja sälja produkterna. Genom att leda och entusiasmera sådana personer kan direktsäljaren skapa ett eget nätverk av säljare och tjäna pengar även på deras försäljning till slutförbrukare. Med en avsevärd arbetsinsats kan ett sådant nätverk utvecklas i flera nivåer.