Bli direktsäljare

De flesta direktsäljare ser sitt direktsäljande som en inspirerande och utvecklande

 

Alla som arbetar med direktförsäljning/direkthandel har sina alldeles egna anledningar att göra det. En del arbetar målmedvetet med siktet inställt på att göra karriär, andra har det som ett regelbundet extraknäck eller för att uppnå ett kortsiktigt ekonomiskt mål – exempelvis inför en resa eller inför julen. De flesta direktsäljare ser sitt direktsäljande som en inspirerande och utvecklande hobby vid sidan av ett ordinarie arbete eller kanske en föräldraledighet. Gemensamt för alla är den frihet de upplever med att själva bestämma sin arbetstid och sin arbetsinsats.

De vanligaste argumenten för att bli direktsäljare är:

• Du uppskattar och använder produkterna och vill dela med Dig till andra
• Du kan ha både kort- och långsiktiga ekonomiska behov/mål
• Du som vill ha en extrainkomst
• Du kan ha direkthandel både som hobby och huvudsyssla
• Du som vill få kontakter och uppmärksamhet
• Du som vill starta egen verksamhet
• Du erlägger oftast en mycket liten startavgift som direktsäljare
• Du bestämmer själv din arbetsinsats och dina arbetstider