Förtjänst

Lika ersättning för lika arbete oavsett , kön, ålder eller funktionshinder

 

Gemensamt för alla former av direkthandel är att förtjänsten står i direkt proportion till arbetsinsatsen med lika ersättning för lika arbete oavsett, kön, ålder eller funktionshinder.

Som anställd får Du oftast provision på Ditt försäljningsresultat.

Som egen företagare köper du varor från företaget till grossistpris och säljer dem till slutkonsument till det pris du själv bestämmer. Du svarar själv för dina försäljningsomkostnader och nettoförtjänsten. Det innebär alltså att din lön grundas på försäljningsvinsten.

Direktförsäljning/direkthandel organiseras antingen enligt traditionell företagsmodell eller som ett nätverk. I ett nätverk som du själv skapat kan du också tjäna pengar på de försäljningar för slutkonsumtion som medlemmarna i nätverket gör. Du bestämmer själv i stor utsträckning hur mycket du vill tjäna. Det finns egentligen ingen gräns uppåt för din förtjänst. Men du ska vara medveten om att det krävs en exceptionellt stor arbetsinsats och ett exceptionellt engagemang för att nå de riktigt stora förtjänsterna.

Det stora flertalet av direktsäljare arbetar inte med direktförsäljning för pengarnas skull; De engagerar sig för att de älskar sina produkter, för att de får möjlighet att umgås med likasinnade och för att de tycker om att ge service till sina kunder. Genom sin gruppledare och företaget får de dessutom uppmuntran, uppskattning och relevant utbildning.

Som direktsäljare driver du eget utan att vara ensam. Du har alltid en gruppledare, distriktschef eller liknande att vända dig till och du ingår i en större grupp av direktsäljare som regelbundet träffas för utbildningar, övningar, seminarier, konferenser med mera.