Ångerrätt

Som köpare skall du känna dig trygg och behöver aldrig ange varför du ångrar dig

 

När du handlar av en direktsäljare ingår du och säljaren ett avtal utanför affärslokaler. Som köpare får du också skriftlig information om den lagstadgade ångerrätten om 14 dagar. Du ska skriva under ett dokument som bekräftar att du tagit del av denna samt tagit emot ångerblanketten. Som köpare behöver du aldrig ange varför du ångrar dig. Ångerrätten börjar löpa från den dag då du som köpare tog emot varan – eller en väsentlig del av den – eller den dag då avtalet om en tjänst ingås. Om du inte fått föreskriven ångerinformation och ångerblankett vid avtalstillfället börjar 14 dagarsfristen löpa först när du fått informationen. Fristen kan dock aldrig förlängas mer än ett år.

Ett kreditavtal som tecknats samtidigt som köpeavtalet upphör att gälla automatiskt om köparen utnyttjar sin ångerrätt.

Relevanta lagparagrafer rörande konsumentens rättigheter och skyldigheter vid hemförsäljningsavtal kommer du till genom att klicka här.

Lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokaler