1. Home
  2. /
  3. Direktsäljare
  4. /
  5. Nätverksorganisation
Nätverksorganisation

Direkthandelsföretag väljer ofta att organisera sina säljare i nätverk – kan även kalas Multi Level Marketing (MLM). Denna organisationsformen har använts sedan mitten av 50-talet och har sedan dess ökat i betydelse inte bara i Sverige utan över hela världen. I nätverket distribueras produkter till både slutkund och andra oberoende direktsäljare. Direktsäljaren får provision baserad dels på den egna försäljningen och dels på den försäljning som sker hos de direktsäljare som de själva rekryterat och tränat. Detta ska inte förväxlas med pyramidspel, något som Direct Selling Sweden tar starkt avstånd från. Den 1 juli 2008 fick Sverige en ny marknadsföringslag som ger lagrum att stoppa pyramidspel.

Detta gäller för medlemsföretag organiserade i nätverk

Låg eller ingen startavgift (registreringsavgift). Avgiften ska representera ett skäligt värde.

Den blivande direktsäljaren i nätverksorganisationen ska tydligt informeras om alla kostnader som hör ihop med medlemskapet för till exempel kurser, informationsmaterial etc.

Produkten eller produkterna ska det vara centrala i verksamheten.

Huvuddelen av ersättningen ska komma från försäljningen av produkter och inte som kompensation för rekrytering av andra medlemmar i nätverksorganisationen.

Möjlighet att sälja tillbaka säljbara men osålda produkter om medlemmens engagemang i nätverksorganisationen upphör.

Sedvanlig ångerrätt (14 dagar) gäller för ny medlem i nätverksorganisation.

Medlemmar i Direct Selling Sweden förbinder sig att följa föreningens etiska regler.

Läs gärna mer på Spelinspektionens hemsida.