Lagar

Aktuella lagar

Här listar vi aktuella lagar, regler och direktiv som berör branschen. DSS är remissorgan vid all lagstiftning som påverkar distributionsformen i Sverige.

Seldia Gudelines on Nutrition and Health Claims

2005:59 – Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
2022:260 – Konsumentköplagen
2010:1846 – Konsumentkreditlag
1985:716 – Konsumenttjänstlag
1992:18 – Produktansvarslag
2004:451 – Produktsäkerhetslag
2008:486 – Marknadsföringslag
1994:1512 – Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
2004:347 – Prisinformationslag

EU reglering 1924/2006 – Närings- & hälsopåsteånden
EU reglering 432/2012 – godkända hälsopåståenden
EU reglering 1169/2011 – Information om mat & kostersättning
EU reglering 1223/2009 – Kosmetiska produkter
EU reglering 655/2013 – kriterier för påståenden om kosmetiska produkter
EU direktiv 2011/83/EU – konsumenträttigheter