1. Home
 2. /
 3. Företag
 4. /
 5. Varför bli medlem?
Varför bli medlem?

Direct Selling Sweden behövs

Ett medlemskap i Direct Selling Sweden är en garanti för att företaget är seriöst och bedriver laglig och etiskt korrekt direkthandel. Läs mer om hur man blir medlem HÄR

Bakgrund

Under senare delen av sextiotalet utsattes svensk direkthandel av ett hot från den politiska majoriteten. Tankar fanns att helt sonika förbjuda den. Med förenade krafter lyckades en handfull direkthandelsföretag undanröja dessa hot och företagen blev föreningens första medlemmar. Det kom en hemförsäljningslag som klargjorde att direkthandel var en accepterad och laglig sälj/ distributionsform. Framgångar ledde till att föreningen 1971 ökade sitt medlemsantal med mer än det dubbla. bestod av 14 företag. I dag har vi ett 25-tal medlemmar. Utan detta samarbete inom ramen för föreningen kunde direkthandel ha varit förbjudet idag.

Vi behövs

Som förening behöver vi hela tiden bevaka vår bransch på både lokal och europeiska nivå för att säkerställa att lagstiftning och beslut inte påverkar vår bransch menligt. Vi är remissinstans i frågor som berör direkthandel och agerar snabbt och tydligt så snart anledning föreligger. Vi har våra etiska regler tillsammans med Konsumentverket och har regelbunden kontakt med Spelinspektionen. I mer övergripande frågor samarbetar föreningen dessutom med övriga näringslivet genom Näringslivets Delegation för Marknadsrätt.

Flera bra anledningar till att bli medlem

 • Som branschorganisation för företag som arbetar med direkthandel i Sverige håller vi örat mot marken, fångar upp trender och frågeställningar och driver ständigt branschen framåt.
 • Våra etiska regler skapar förutsättningar för ett enhetligt etiskt uppträdande på
 • Vi har en code administrator som bistår oss vid eventuella problem inom eller mellan företag.
 • Vi är remissorgan vid lagstiftning som rör
 • Vi bedriver upplysningsverksamhet till verk och myndigheter samt informerar branschen om

kommande lagstiftning etc.

 • Vi har ett omfattande nätverk bestående av bland annat skickliga jurister och fristående konsulter med lång erfarenhet av
 • Vi skriver debattartiklar och bemöter både kritiska och positiva artiklar om direkthandel i
 • Vi bevakar dagligen vad som skrivs i media om direkthandel och vår medlemmar.
 • Vi skickar regelbundet ut ett digitalt Nyhetsmail med information om vad som är på gång inom föreningen och tar upp samhällsfrågor som rör direkthandel.
 • Vi anordnar medlemsmöten och Webinar för att informera och utbilda vår medlemmar
 • Vi arrangerar varje år en subventionerad gala för medlemsföretagens säljare.
 • Vi är aktiva medlemmar i Seldia the European Direct Selling Association och kan på så sätt påverka lagstiftningsarbetet rörande direkthandel på europeisk nivå.