Faktablad

 

FAKTA OM DIREKTHANDEL

#1 Vad är direkthandel?

 

Direct Selling Sweden är branschorganisationen för svenska direkthandelsföretag och som bevakar branschens intressen. Inom organisationen finns en rad företag där arbetet organiseras på olika vis, dock har alla det gemensamt att de bedriver någon form av det vi kallar “direkthandel”. Hur definierar vi direkthandel, vad skiljer försäljningsformen från konventionella arbetssätt och vilka möjligheter och risker finns? Vi reder ut begreppen.

Personliga möten
Direkthandel är försäljning av produkter och tjänster direkt från producent till konsument som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Konsumenten möter säljaren i sitt eller någon annans hem, på arbetsplatsen eller någon annanstans där konsumenten inte bara uppehåller sig tillfälligt. Det centrala är det personliga mötet och att säljsamtalet äger rum utanför den vanliga butiksmiljön på konsumentens villkor. Direkthandel regleras delvis av Distansavtalslagen.

Det finns en rad olika sätt att bedriva direkthandel. De vanligaste är direktkontakt mellan två personer, vid personliga möten mellan säljare och konsument eller mellan säljare och flera konsumenter, vid s.k. “Homeparty”.

Direkthandel har alla förutsättningar att vara positivt för konsumenten. Den personliga demonstrationen görs av en säljare som kan sin produkt, som brinner för den och som ger konsumenten sin odelade uppmärksamhet. Det är bekvämt att handla i sitt eget hem och man får möjlighet att känna, smaka och lukta på produkten och testa den i lugn och ro i den miljö där den ska användas.

 

Dörrknackning
Att “knacka dörr” är den äldsta formen av kontakttagande inom direkthandel och har historiskt kallats hemförsäljning eller hembesökshandel. Vanliga produkter vid denna typ av direkthandel idag är t ex försäljning av hemlarm, TV abonnemang, hushållsmaskiner samt böcker och uppslagsverk.

Homeparty
Direkthandel till grupper av människor, ofta vänner och bekanta, under socialt trivsamma former förknippas ofta med försäljning av hushållsartiklar och heminredningsprodukter. Men många andra produkter säljs numera också via hempartyn (Homeparty), som t.ex. kosmetik och hälsokost. Denna form av direkthandel för in en social dimension i säljprocessen, både för konsumenter och säljare.

Telefonförsäljning
I Sverige finns det en tradition att betrakta telefonförsäljning som en form av direkthandel. Telefonförsäljningsföretag kan också vara medlemmar i SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association) lika väl som i Direct Selling Sweden.

Förutom de lagar som gäller för direkthandel i allmänhet omfattas telefonförsäljning också av avsnitten om distansavtal i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För de telefonförsäljningsföretag som är anslutna till Direct Selling Sweden gäller naturligtvis också föreningens etiska regler.

Oseriösa aktörer
Det händer att oseriösa aktörer missbrukar det förtroende som konsumenten visar genom att öppna sitt hem. Utnyttjande av kundens svagheter (hög ålder, språksvårigheter etc), komma med osanna löften och bristfällig information om t.ex. konsumentens rätt att ångra köpet förekommer tyvärr. Både lagstiftning och Direct Selling Swedens etiska regler är tydliga på dessa punkter. Direct Selling Sweden har vid flera tillfällen vägrat företag medlemskap pg. etiska brister när det gäller hemförsäljningsverksamhet.

 

Vad är Direct Selling Sweden?
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, dvs försäljning som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 25-tal medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor i Sverige.

Företagen arbetar med många olika typer av produkter, som t ex hälsokost, kosmetik, hushållsartiklar, böcker, rengöringsprodukter och telefoni. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA, the European Direct Selling Association, och i WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations). Genom sitt medlemskap i SELDIA har Direct Selling Sweden möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet på EU-nivå.

 

 

#2 Vem arbetar med direkthandel och varför?

Direkthandeln sysselsätter mer än 100 000 svenskar. Direkthandel omfattar många olika former av aktiviteter men gemensamt för dem alla är att de alltid äger rum vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Säljaren kan kontakta konsumenten på flera olika sätt, t ex genom dörrknackning, telefon eller via sociala medier. Produkterna demonstreras och säljs med en enda eller flera presumtiva köpare närvarande. I det sistnämnda fallet brukar man tala om så kallade hempartyn (Homepartyn).

Direkthandelsföretag kan också vara organiserade på flera olika sätt. Vissa har anställda säljare medan andra, knyter säljare till sig som i sin tur arbetar som oberoende näringsidkare. En oberoende direktsäljare kan i stor utsträckning forma sitt arbete efter egen målsättning och vilja. Detta innebär att olika direktsäljares vardag kan se mycket olika ut. Allt detta sammantaget är för många direktsäljare en avgörande trivselfaktor, något som även bekräftas i flera undersökningar.

Vi reder ut direktsäljarens trivsel och arbetstillfredsställelse och ger några exempel på hur olika direktsäljare arbetar och lever.

Bengt  – anställd direktsäljare
Bengt är 52 år gammal och har arbetat med försäljning i olika former under större delen av sitt vuxna liv. Sedan drygt sex år tillbaka är han anställd säljare hos ett företag som säljer hushållsmaskiner genom dörrknackning. Han avlönas helt och hållet via provision per såld vara. Företaget ger också sina anställda utbildningar i samband med resor för säljare som nått vissa försäljningsmål.

Bengt trivs mycket bra med sitt arbete. Han tycker om att vara på resande fot och att möta många människor. Provisionslönen innebär visserligen en viss otrygghet men också mycket frihet. Om han säljer två eller tre produkter på förmiddagen kan han ta ledigt resten dagen, men om arbetet går sämre kan arbetsdagen vara ända till klockan nio på kvällen. Totalt sett har han dock haft goda inkomster under åren som direktsäljare.

För Bengt är det väldigt viktigt att arbeta seriöst. Han är så pass rutinerad att han har lärt sig att tänka långsiktigt och att inte bli stressad av en dålig dag. Det ingår i jobbet att visa hänsyn och att aldrig glömma att kundens förtroende är en förutsättning för att hans arbete ska lyckas. Därför ska aldrig kundernas förtroende missbrukas. Målinriktning, positivt tänkande, lyhördhet och ett genuint intresse för människor är de egenskaper han värderar högst hos en bra direktförsäljare.

Vivianne – Oberoende direktsäljare
Vivianne är 32 år gammal och säljer hushålls- och hygienprodukter via direkthandel. Hon började för att tjäna lite extra under en period då hon var föräldraledig. Nu har det gått fyra år och numera arbetar hon lite mer än halvtid som direktsäljare. Vivianne planerar att successivt lägga mer tid på arbetet i takt med att barnen blir större. Det är just den flexibiliteten hon uppskattar mest med jobbet och möjligheten att själv bestämma hur mycket eller lite hon vill arbeta. Som Oberoende direktsäljare är hon egen företagare. Direkthandelsföretaget hon jobbar med erbjuder henne ett färdigt affärskoncept med möjlighet att också tjäna pengar på att hjälpa andra att sälja företagets produkter. Vivianne bygger ett nätverk som består av säljare som hon själv har rekryterat och hjälpt att komma igång med egen försäljning.

Hennes inkomster kommer från två håll. Dels från egen försäljning, dels i form av provision på den försäljning som görs i det egna nätverket.  Vivianne trivs med friheten av att vara en oberoende direktsäljare och med möjligheten att göra en karriär på egna villkor genom att Leda och utvecklas tillsammans med andra. Hon är nöjd med inkomsterna och tycker om de sociala kontakterna i sälj- och rekryteringsarbetet.

Gudrun – direkthandel som hobby
Gudrun är 43 år och arbetar heltid som sjuksköterska. På fritiden arrangerar hon ibland hempartyn (Homepartyn) och säljer kosmetik via direkthandel till vänner och bekanta. För Gudrun är direktsäljandet i första hand en trevlig fritidssysselsättning. Det ger henne visserligen en välkommen extrainkomst på några tusenlappar om året men det är inte det viktigaste. Gudrun tycker om att träffa gamla och nya vänner under trevliga former och en eller ett par träffar i månaden är precis lagom. Hon tycker om det lättsamma umgänget över produkterna och har också ett genuint eget intresse för kosmetik. Hon använder och uppskattar själv företagets produkter.

Gudrun vet att hon har möjlighet till större inkomster om hon skulle lägga mer tid på det. Men för närvarande har hon inga planer på att lämna sitt yrke som sjuksköterska. Hon föredrar att ha säljandet som en hobby.
Exemplen ovan är fiktiva men ger trots det en bild av den bredd som finns inom direktsäljarkåren i Sverige. Det är en bransch som ger människor stor frihet att bestämma sina egna arbetsvillkor, och den ene direktsäljarens vardag liknar sällan den andres.

Direktsäljare trivs på jobbet!
Hur trivs direktsäljare med sitt arbete? En nyligen gjord Socioekonomisk undersökning utförd av IPSOS i elva europeiska länder (inkl. Sverige) visar att 78% av alla som arbetar med direkthandel är mycket nöjda/nöjda med sin verksamhet. Dessa resultat bekräftar att direktsäljare trivs på jobbet vilket också tidigare socioekonomiska studier av branschen har vittnat om.  Undersökningen visar också att 32% tycker att arbetet med direkthandel har överträffat deras förväntningar och 61% vill gärna rekommendera andra att pröva på möjlighet att jobba med direkthandel.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att avgörande för att engagera sig inom direkthandel som säljare handlar om att ha roligt, att utvecklas tillsammans med andra samt att tjäna en slant på vägen.

Vad är Direct Selling Sweden?
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, dvs försäljning som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 25-tal medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor i Sverige.

Företagen arbetar med många olika typer av produkter, som t ex hälsokost, kosmetik, hushållsartiklar, böcker, rengöringsprodukter och telefoni. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA, the European Direct Selling Association, och i WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations). Genom sitt medlemskap i SELDIA har Direct Selling Sweden möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet på EU-nivå.

 

 

#3 Kan man lita på en direktsäljare?

All försäljning bygger på ett förtroende mellan säljare och kund. Detta gäller i ovanligt hög grad vid direkthandel, där den presumtive köparen till och med släpper in säljaren i sitt eget hem. Om säljaren förvaltar detta förtroende väl kan resultatet bli positivt för båda parter. Att handla i lugn och ro hemma har många fördelar. Men tyvärr förekommer det också att säljare som arbetar med direkthandel (=direktsäljare) utnyttjar kundernas svagheter och uppträder på ett oetiskt sätt. Detta är naturligtvis ett stort problem för alla seriösa direkthandelsföretag, och för hela branschens trovärdighet. Vi reder ut vad som är tillåtet och inte när en säljare möter en kund i kundens hem.

 

Exempel på oetisk försäljning

– Daga och Supervac


Detta är ett fiktivt exempel på hur det kan gå till när ett direkthandelsföretag och dess säljare uppträder oetiskt.

 

Daga är 81 år gammal och lever ensam i sin lägenhet med hemtjänst varje dag. Ett slaganfall för några år sedan har satt ned hennes tal- och rörelseförmåga och hon har bland annat dålig rörlighet i höger hand. En eftermiddag ringer det på hennes dörr. När hon öppnar står där en säljare som undrar om hon är nöjd med sitt TV abonnemang? Eftersom hon inte tittar så mycket på TV själv har hon ingen åsikt, men hennes talproblem gör det svårt för henne att tacka nej till säljaren. Han är trevlig, välklädd och övertygande och innan Daga vet ordet av är han över hennes tröskel. Säljaren pratar mycket och övertygande om sitt erbjudande och tar sig inte tid att lyssna på Daga, trots hennes uppenbara problem att uttrycka sig. Hon upplever situationen som obehaglig och förvirrande och när avtalet ligger på bordet är hon beredd att skriva på bara för att bli av med säljaren. Säljaren “hjälper” Daga att skriva på genom att hålla och styra hennes svaga högerhand. Namnteckningen blir inte stort mer än ett streck, men säljaren är nöjd. Han går sin väg utan att lämna information om Dagas rätt att ångra beställningen av abonnemanget.

Tre veckor senare hittar Dagas dotter en kopia av avtalet. Hon kontaktar företaget, som inte vill kännas vid några oegentligheter utan hänvisar till det påskrivna avtalet. Efter det att dottern hotat med att gå till media är de dock villiga att låta köpet gå tillbaka.

Säljarens ansvar
Daga i exemplet ovan har råkat ut för en oseriös säljare som inte följt varken Sveriges rikes lag eller Direct Sellings etiska regler direkthandelsföretag som arbetar med pyramidspel.

Direktsäljarens uppträdande regleras först och främst av en rad lagar och förordningar, men säljare som arbetar för företag som är anslutna till Direct Selling Sweden måste dessutom följa de stränga etiska reglerna som satts upp för medlemsföretagen och deras säljare. De etiska reglerna är fastställda i samråd med Konsumentverket och ger en lång rad anvisningar för hur mötet med kunden ska gå till, exempelvis:

 • Direktsäljaren skal omedelbart legitimera sig, presentera sitt företag och syftet med besöket.
 • Direktsäljaren får inte använda vilseledande, otillbörliga, bedrägliga eller illojala säljmetoder.
 • Direktsäljaren ska söka bilda sig en uppfattning om kundens behov och allmänkunskaper.
 • Direktsäljaren får inte utnyttja konsumentens ålder, sjukdom, oförmåga att förstå eller språkliga brister.
 • Företag och direktsäljare ska se till att varje köpekontrakt innehåller, vare sig detta är ett lagligt krav eller inte, en ångerrättsparagraf, som ger kunden rätt att frånträda avtalet inom en specificerad tidsram.
 • Direktsäljaren ansvarar för att kunden rätt förstått avtalsinnehållet.

Ribban är medvetet högt lagd och i många fall går de etiska reglerna längre än lagstiftningen.

Läs mer om hur mötet med kund skall gå till enligt föreningens etiska regler – UPPTRÄDANDE MOT KONSUMENTER ( bil.1, kap. 2)

 

Företagets ansvar

Det är naturligtvis den enskilde direktsäljaren som möter kunden, men det betyder inte att företaget kan frånsäga sig ansvar. Företaget måste alltid hålla direktsäljarens löften så länge de är till kundens fördel. Medlemsföretaget ansvarar också för att direktsäljare med rätt bakgrund rekryteras och får en relevant träning och utbildning, bl a när det gäller branschens etiska regler.

Utdrag ur Direct Selling Swedens etiska regler – UPPTRÄDANDE MOT DIREKTSÄLJARE  (bil. 2, kap. B)

 

“Företag ska tillse att till direktsäljare utses personer som är kända för god vandel och kan förväntas uppträda på ett korrekt sätt.”

“Företag ska kräva av sina direktsäljare […] att följa Direct Selling Swedens etiska regler eller regler som överensstämmer med dessa.”

“Företag ska till ledning för sina direktsäljare upprätta klara anvisningar för hur de ska bedriva sin verksamhet. […] I anvisningarna ska Direct Selling Swedens etiska regler intas […].”

Företag som inte följer de etiska reglerna kan uteslutas ur föreningen.

Direct Selling Sweden vägrar regelbundet företag med för låg etisk nivå medlemskap i föreningen.

 

Vad är Direct Selling Sweden?
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, dvs försäljning som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 25-tal medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor i Sverige.

Företagen arbetar med många olika typer av produkter, som t ex hälsokost, kosmetik, hushållsartiklar, böcker, rengöringsprodukter och telefoni. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA, the European Direct Selling Association, och i WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations). Genom sitt medlemskap i SELDIA har Direct Selling Sweden möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet på EU-nivå.

 

 

#4 Nätverk som organisationsform inom direkthandel!


Ett direkthandelsföretag kan organisera sina direktsäljare på flera olika sätt. Att organisera säljarna i nätverk blir en allt vanligare organisationsform inom direkthandel. Företag som har nätverksorganisationer ger ofta säljaren möjligheten att utveckla sin egen verksamhet där nätverket växer genom personlig värvning/rekrytering.  Säljaren utbildar, tränar samt stöder nya säljare och i gengäld får hen en bonus på den nya säljares försäljning till slutkund utöver förtjänsten på det som hen säljer själv. Systemet eliminerar och sänker många kostnader som finns i konventionella säljorganisationer och ger deltagarna möjlighet att utveckla sin verksamhet under eget ansvar och frihet.

Företag som organiserar sina direktsäljare i nätverk kallas ofta i folkmun för MLM företag (Multilevel Marketing) men tyvärr har ibland också ordet MLM används som täckmantel för oseriös eller t o m olaglig verksamhet som liknar eller kan jämställas med pyramidspel.

Pyramidspel omnämns i Spellagen (2018:1138) (Kap. 2, §3 – stycke 15). På Spelinspektionens webbsida kan man läsa mer om illegalt pyramidspel och legal direkthandel som är organiserad i nätverk/MLM.

Det är inte ovanligt att media jämför direkthandel i nätverk – eller Multilevel Marketing (MLM) – med pyramidspel. Visst förekommer det att oseriösa företag eller personer gömmer sig bakom begreppet ”MLM/nätverksförsäljning” och använder det som täckmantel för en pyramidliknande verksamhet men att för den skull döma ut en fullt legitim form av affärsverksamhet, med många seriösa och framgångsrika aktörer, är en alltför grov förenkling.

Vi reder ut begreppen.

Ett skräckexempel: Anna och Miracle Net

Detta är ett påhittat exempel på vad man kan råka utför i kontakten med ett oseriöst företag.

Anna hörde talas om Miracle Net AB via en väninna som just hade börjat som direktsäljare för företaget. Väninnan var entusiastisk; spännande produkter, roligt och fritt arbete och möjligheter till stora förtjänster. Nu undrade hon om Anna också ville bli distributör och bjöd in henne till ett informationsmöte. Anna blev nyfiken och tackade ja. Mötet var fartfyllt och medryckande, inkomstmöjligheterna och produkterna framställdes som fantastiska. Framgångsrika distributörer vittnade om snabba, stora pengar. Vikten av att värva ett eget nätverk av distributörer betonades. Anna hade flera frågor, både kring produkterna och bonussystemet, men hon sveptes med i den allmänna entusiasmen. När kvällen var slut hade hon tecknat sig för ett startpaket för 5 000 kronor och förbundit sig att köpa varor för 800 kronor varje månad.

Men det var inte så lätt som hon hade hoppats. Produkterna var svårsålda och argumenten för dem lät inte alls lika övertygande nu som de hade gjort på informationsmötet. Det var dessutom svårt att motivera det höga priset och Annas osålda lager växte.

Miracle Net uppmanade henne ständigt att värva nya distributörer, men med tanke på sina egna erfarenheter var det svårt att sälja in vare sig produkter eller företag till vänner och bekanta. Efter ett år sitter Anna nu med ett stort lager osålda varor. Hon vill avbryta kontakten med Miracle Net men hennes försök att sälja tillbaka lagret till företaget har mötts med oförstående, förhalanden och nya uppmaningar att bygga ett eget nätverk. Hon är ledsen och besviken och har lidit en ekonomisk förlust.

Vad är pyramidspel?
Anna i exemplet ovan verkar ha råkat ut för ett oseriöst direkthandelsföretag som agerar likt ett illegalt pyramidspelsupplägg. Pyramidspel (tidigare även benämnt som kedjebrevsspel) är bedrägeri och är därmed olagligt. Det är viktigt att poängtera att var och en som deltar i ett pyramidspel utsätter sig för risken att åtalas så snart man värvar en person till spelet.

Ett pyramidspel bygger på att man hela tiden får in nya personer som betalar en deltagar- eller startavgift och att personer högre upp i pyramiden får provision på dessa startavgifter. Förtjänsten kommer alltså huvudsakligen från provision på startavgifterna snarare än på försäljning av produkter.

 

Försäljning organiserad i en nätverk!
Seriösa företag som organiserar sina direktsäljare i nätverk har alltid försäljningen i fokus, inte nätverksbygget. Samtliga deltagare har möjlighet att tjäna pengar. Som säljare i ett direkt-handelsföretag med nätverk kan man bygga upp en egen organisation med säljare. Genom att rekrytera och leda andra andra att komma igång med försäljning av företagets produkter växer den egna verksamheten. Nätverket av säljare ökar och därmed också omsättningen i kronor och ören. För arbetet man lägger ner på att hjälpa andra att lyckas så har man oftast en bonus på omsättningen som genereras från de nya säljarnas egen försäljning.

För den enskilde säljaren innebär möjligheten att bygga en egen organisation stor frihet. Hen bestämmer sin egen insats av tid och arbete och kan också lägga tyngdpunkten på försäljning och hjälpa andra att sälja.

Slutsats: Ingen försäljning – ingen förtjänst.

 

Hur känner man igen ett seriöst direkthandelsföretag?
Det förekommer företag vars verksamhet kan sägas vara ett maskerat pyramidspel, eller ligger i gråzonen mellan seriöst och oseriöst. Frågan är, hur skiljer man de seriösa företagen från de olagliga?

 • Skäliga startkostnader för distributören?
  Vad kostar det att börja? Seriösa företag har ingen eller en låg inträdesavgift. De har ofta ett skäligt prissatt startpaket med ett grundsortiment av produkter, säljstöd, utbildningsmaterial etc. Enligt Direct Selling Swedens etiska regler får inte heller provision utgå på själva startpaketet, endast på de produkter som ingår.
 • Direktsäljarens ångerrätt?
  Direct Selling Swedens etiska regler föreskriver fjorton dagars ångerrätt för den som går med i ett direkthandelsföretag. Ångerrätten startar från det datum då avtalet mellan företaget och den nya rekryterade säljaren tecknas.

• Återköp av osålda produkter?
Kan man sälja tillbaka osålda produkter till företaget om hen vill sluta? Enligt Direct Selling Swedens etiska regler ska företag alltid köpa tillbaka produkter som är mindre än ett år gamla, oskadade och möjliga att sälja vidare. Återköpspriset motsvarar vad distributören betalat netto för produkterna minus en mindre administrativ avgift. Oseriösa företag vägrar ofta köpa tillbaka osålda lager.

 • Vill man egentligen sälja?
  I ett oseriöst företag med nätverksorganisation är rekryteringen av nya deltagare ofta viktigare än själva försäljningen av varor eller tjänster till kunder för slutförbrukning. I vissa organisationer är produkterna fiktiva eller saknar värde. Vissa sådana företag är helt öppna med detta, i andra fall är det väl dolt. Ett varningstecken är provision på startpaketet, vilket innebär att inkasserande av startavgifter blir viktigare än försäljning. Då finns det all anledning att vara misstänksam.

 

Vad är Direct Selling Sweden?
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, dvs försäljning som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 25-tal medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor i Sverige.

Företagen arbetar med många olika typer av produkter, som t ex hälsokost, kosmetik, hushållsartiklar, böcker, rengöringsprodukter och telefoni. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA, the European Direct Selling Association, och i WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations). Genom sitt medlemskap i SELDIA har Direct Selling Sweden möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet på EU-nivå.

 

#5 Kan man bli miljonär på direkthandel?

Det är många som drömmer om snabba och enkla pengar. Och det finns gott om oseriösa människor och företag som är beredda att slå mynt av dessa drömmar. Bland dessa återfinns företag som utlovar stora, enkla och snabba förtjänster och löften som sedan visar sig vara falska eller starkt överdrivna.

För seriösa direkthandelsföretag som organiserar sina säljare i nätverk – eller Multi-Level Marketing (MLM) som det också kallas – är ovan företags tvivelaktiga verksamhet ett stort problem. Läs mer om legal direkthandel och MLM på Spelinspektionens webbsida. Det handlar om trovärdighet för en stor och fullt laglig bransch. Men vad är rimligt och seriöst att säga om vilka förtjänstmöjligheter direkthandel ger? Vi reder ut begreppen.

Ett skräckexempel: Anders och XYZ Ltd
Exemplet är fiktivt men visar hur det kan gå till när oseriösa företag värvar säljare genom att ge falska förespeglingar om företagets produkter och om vilka förtjänster som är möjliga att få.

Anders bor i en mindre stad i Mellansverige, har familj och hus och en anställning hos ett lokalt verkstadsföretag. En dag träffar han en gammal skolkamrat som just börjat sälja hygienprodukter åt ett företag där man kan bygga sin egen organisation – han är mycket entusiastisk. Möjligheterna att tjäna pengar är fantastiska, han har träffat flera som är på god väg att bli miljonärer! Han bjuder in Anders till en informationsträff. Till mötet kommer ett femtiotal personer som alla betalar 40 kronor i inträde. Tempot är högt, talarna avlöser varandra. Representanter från företaget och framgångsrika distributörer förklarar hur “systemet” fungerar. Allt sker i ett blixtrande tempo. Utländska facktermer virvlar förbi och räkneexemplen avlöser varandra. Det är svårt, nästan omöjligt, att hänga med och det ges ingen tid för frågor. “Låter det krångligt?” ler talaren. ”Lugn, det blir enkelt när ni väl är inne i systemet”. Det hela är svårt att förstå i detalj, men budskapet går fram; här finns det stora pengar att tjäna, snabbt, enkelt!

Månadsinkomster på upp emot 100 000 kronor nämns. Talarna möts med jubel, det är tydligt att många av deltagarna redan är frälsta. Trots alla frågetecken blir Anders övertygad och bestämmer sig att satsa fullt ut. Han köper ett startpaket för 4 500 kronor och förbinder sig att köpa utbildningsmaterial och gå på fler möten.

Ett halvår senare är Anders besviken. Trots att han satsat mycket tid och engagemang har förtjänsten blivit försumbar. Han inser att produkterna saknar värde och att det hela går ut på att förmå andra att köpa startpaket och förbinda sig att gå på möten och köpa dyrt utbildningsmaterial. Det är i detta förtjänsten ligger. Hans ständiga jakt på nya distributörer att värva har skadat hans sociala liv. Han är besviken och känner sig lurad.

Maskerade pyramidspel eller laglig MLM?
De flesta direkthandelsföretag organiserar sin säljare i nätverk, en organisationsform som är starkt växande. Branschen har dock problem med att termerna direkthandel och nätverksförsäljning som ibland används som täckmantel för vad som är en form av pyramidspel. Det är oftast sådana oseriösa aktörer som lockar med snabba och orealistiska förtjänster.

Typiskt för verksamheter av det här slaget är att försäljning av produkter – om det överhuvudtaget finns produkter – är sekundärt till själva nätverksbyggandet. Fokus ligger på att till varje pris värva nya medlemmar i pyramiden. Höga startavgifter utan motprestation och lågt fokus på försäljning är klara varningstecken, liksom att förtjänsten står i relation till inbetalda startavgifter och inte till försäljning av produkter.

Läs mer om pyramidspel kontra laglig MLM i faktablad #4 “Nätverk som organisatiosnsform inom direkthandel

 

Hur mycket kan man tjäna på direkthandel?
Det finns inget enkelt och entydigt svar på den frågan. Som säljare i ett direkthandelsföretag där du bygger din verksamhet genom ett nätverk av säljare är du egen företagare. Du är knuten till företaget men din egen verksamhet är din egen och din förtjänst styrs av den tid och möda du satsar och den talang och kompetens du har. Inom branschen finns hela skalan från ren hobbyverksamhet till hårt, fokuserat arbete på mycket mer än heltid. Det är bl a denna flexibilitet som lockar människor till direkthandeln. Och för den som satsar helhjärtat och verkligen vill går det att få mycket stora förtjänster – det här är en bransch som kan skapa miljonärer – men precis som i alla andra former av egen företagsamhet är sådana framgångshistorier relativt få och sällsynta. Det är djupt oseriöst att framställa dem som normalfall i rekrytering av nya säljare. Det stora flertalet tjänar mindre än 10 000 kronor per år men deltar ändå för att tjäna extrapengar, ha kul och öka sin och sin familjs livskvalitet.

Vad får man “lova” när man rekryterar nya direktsäljare?
Direct Selling Sweden har omfattande etiska regler som dess medlemsföretag ska förbinda sig att följa för att bli antagna som medlemmar i Direct Selling Sweden. Och reglerna är tydliga när det gäller löften vid rekrytering. Företag och direktsäljare får inte ge överdrivna förväntningar om faktisk eller potentiell försäljning och förtjänst. Varje uppgift om förtjänst eller försäljning ska baseras på dokumenterade fakta och får inte bygga på enstaka särskilt framgångsrika fall.

Direct Selling Sweden arbetar aktivt och målmedvetet med att se till att reglerna följs av medlemsföretagen. Direct Selling Sweden vägrar regelbundet företag medlemskap på grund av etiska brister och det är också påfallande ofta som de nätverksföretag som inte är medlemmar kritiseras i media och av myndigheter.

Som en ytterligare säkerhet för blivande direktsäljare har Direct Selling Sweden infört regler. Dels att en rekryterad direktsäljare har 14 dagars ångerrätt på samma villkor som enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal, dels att en direktsäljare som ångrar sig senare alltid ska få lämna tillbaka produkter han köpt och som fortfarande är säljbara och få tillbaka vad han betalat minus en mindre administrativ avgift.

Vad är Direct Selling Sweden?
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, dvs försäljning som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 25-tal medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor i Sverige.

Företagen arbetar med många olika typer av produkter, som t ex hälsokost, kosmetik, hushållsartiklar, böcker, rengöringsprodukter och telefoni. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA, the European Direct Selling Association, och i WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations). Genom sitt medlemskap i SELDIA har Direct Selling Sweden möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet på EU-nivå.

#6 Fungerar direkthandelsföretag som sekter?

För de flesta människor är den grupp vi tillhör viktig. Där hittar vi trygghet, samhörighet, stöd och motivation. Det gäller inte minst när vi arbetar mot gemensamma mål. Med rätt dynamik i gruppen kan vi överträffa oss själva. Detta är självklarheter för alla som vill motivera en säljkår till bättre resultat. I särskilt hög grad gäller detta hos direkthandelsföretag där säljarna ofta är egna företagare och inte kan ledas på samma sätt som anställda. Därför är gruppdynamiken extra viktig i denna bransch och nätverkets sociala dimensioner blir extra betydelsefulla. Det förekommer att denna anda uppfattas som stötande, obehaglig eller helt enkelt främmande. Detta leder till att direkthandelsföretag i media ibland jämförs med sekter.

Vi reder ut begreppen och nyanserar bilden.

 

Ett skräckexempel: Agneta och Superstuff AB

Detta är ett fiktivt exempel på hur det kan gå till när ett företag och dess säljare uppträder oetiskt.

Agnetas bästa vän arbetar som säljare på ett direkthandelsföretag. Hon vill gärna värva Agneta, och tycker hon ska följa med på ett informationsmöte. Efter viss tvekan tackar Agneta ja. Mötet är högljutt och glittrigt med medryckande musik och en entusiastisk konferencier. Produkterna är fantastiska, förtjänstmöjligheterna enorma. Affärsupplägget förklaras i högt tempo, det är nästan omöjligt att förstå, men enligt talaren blir allt enkelt när man väl gått med. Vikten av att sprida budskapet och värva nya medlemmar poängteras starkt. “Tillsammans är vi starka, tillsammans ska vi erövra världen och bli rika på kuppen!”. Framgångsrika säljare vittnar om ett enkelt och roligt jobb, personlig frihet och stora pengar. Ibland är det svårt att hänga med eftersom många främmande utländska termer används. Av publikreaktionerna att döma är det många “redan frälsta” på plats.

Stämningen stiger stadigt under kvällens lopp. Till en början är Agneta nästan illa berörd, men rycks till slut med. Hon går med i företaget sin väninna som så kallad sponsor. Två år senare har hon lämnat Superstuff. Hon gick helt upp i jobbet, arbetade hårt och la pengar på möten och utbildningsmaterial. Agneta tjänade ganska bra men inte de enorma summor det talades om på informationsmötet. Ständiga krav från sponsorn, dvs väninnan, knäckte till slut vänskapsförhållandet. Hon tappade bekanta som hon själv värvat på samma sätt. Tills slut sa hennes familj stopp. Agneta är besviken och desillusionerad, känner sig utnyttjad och har idag svårt att förstå hur hon tänkte under tiden med Superstuff.

Återhållsamhet vid värvning
Direct Selling Sweden arbetar mycket med att se till att medlemsföretagen håller en hög etisk nivå. Det handlar om trovärdighet för en seriös bransch. Därför har Direct Selling Sweden satt upp stränga etiska regler som medlemsföretagen måste följa.

Företaget i det fiktiva exemplet ovan bryter dock varken mot dem eller mot gällande lagstiftning. Det finns dock en gråzon när det gäller överdrivna löften om höga förtjänster, se även faktablad #5 “Kan man bli miljonär på direkthandel?” [länk till faktabladet].

Direct Selling Sweden rekommenderar sina medlemsföretag att visa återhållsamhet vid värvning av nya distributörer, både vad gäller förtjänstmöjligheterna och produktegenskaperna. Företag och direktsäljare får inte ge överdrivna förväntningar om faktisk eller potentiell försäljning och förtjänst. Varje uppgift om förtjänst eller försäljning ska baseras på dokumenterade fakta och får inte bygga på enstaka särskilt framgångsrika fall.

Kollektiv peppning effektivt
Att direkthandelsföretagens kultur ofta präglas av stark gruppkänsla har sina förklaringar.  Direkthandel som organiserar sina säljare i nätverk har sina rötter i USA. Här finns en stark tradition att göra säljmöten till storstilade evenemang, även inom traditionellt organiserade företag. Och trots att detta ibland kan kännas lite främmande för oss har traditionen följt med till Sverige.

Att stärka motivation och sammanhållning är viktigt inom direkthandel då säljarna oftast inte är anställda av företaget. Oberoende säljare kan inte styras på samma sätt som en anställd säljkår. Fasta säljmål kan vara svåra att sätta upp, eftersom säljarens engagemang, mål med sitt arbete och arbetsinsats varierar starkt. I det läget är entusiastisk kollektiv peppning ett effektivt sätt att motivera säljarna på.

Nätverken inom direkthandel växer till stor del via personliga kontakter. Ibland kan vänskapsförhållanden ta stryk när personliga relationer blir affärsmässiga. Och alla som arbetar hårt, oavsett sysselsättning, riskerar att familjen får sitta emellan. Direkthandelsföretag utmärker sig inte på något särskilt sätt i detta avseende. Å andra sidan binder gemensamma mål samman människor och bygger relationer som ofta lever längre än det gemensamma engagemanget i arbetet.

Läs mer om hur du skiljer på seriös och oseriös verksamhet i faktablad #4 Nätverk som organisationsform inom direkthandel!

Vad är Direct Selling Sweden?
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, dvs försäljning som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 25-tal medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor i Sverige.

Företagen arbetar med många olika typer av produkter, som t ex hälsokost, kosmetik, hushållsartiklar, böcker, rengöringsprodukter och telefoni. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA, the European Direct Selling Association, och i WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations). Genom sitt medlemskap i SELDIA har Direct Selling Sweden möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet på EU-nivå.

#7 Hur stor är branschen?

Direkthandel är en verksamhet som har en låg profil jämfört med andra former av försäljning. Den stöds inte av tv-reklam och annonsering, du får inga erbjudanden per post och det finns inga butiker att besöka. Direkthandel bygger i stället på personliga möten. Man kan bli uppringd, få ett besök av en säljare eller bli inbjuden till en hemdemonstration – ett s.k. hemparty (Homeparty. Men direkthandeln är en redan betydelsefull och växande bransch, inte bara i Sverige, utan över hela världen.

Vi berättar mer om direkthandelns omfattning i Sverige och internationellt.

Direkthandel internationellt
Direkthandel bedrivs över hela världen. Den största direkthandelsmarknaden finns i Asien med USA som näst störst. Vad handlar det om i absoluta tal? Branschorganisationernas globala samarbetsorgan WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) har sammanställt statistik från hela världen:

Den globala direkthandeln uppgick (2018) i konsumentledet till drygt 193 miljarder dollar bland de företag som är medlemmar i sina respektive länders branschorganisationer. Om även icke medlemsföretag inkluderas blir siffran med stor sannolikhet närmare 200 miljarder dollar.

Största marknaderna i Europa Tyskland, Frankrike, England, Italien och Polen. Europa omsätter totalt 33 miljarder Euro. Sverige som är ett relativt sett litet land omsatta 2,2 miljarder kronor 2018

En annan intressant siffra är antalet verksamma direktsäljare. WFSDA räknar med att runt 118 miljoner människor världen över är verksamma inom direkthandel, i fler än 1 000 medlemsföretag.

I Europa är det mer än 14 miljoner människor som är verksamma inom direkthandel.

Direkthandeln i Sverige
Antalet direkthandelsföretag i Sverige är ca: 35 men alla är inte medlemmar i Direct Selling Sweden, ofta pga att de inte kan eller vill leva upp till branschorganisationens etiska regler. Totalt beräknas ca: 155 000 arbeta med direkthandel i Sverige varav 80% är kvinnor. 10% av alla som jobbar med direkthandel har det som en heltidssyssla medans majoriteten har det som en livskvalitetshöjande deltidssysselsättning. Hela branschen beräknades 2019 att omsätta 2–2,5 miljard kronor i Sverige.

Vad betyder direkthandeln för Sverige?
Av siffrorna ovan framgår tydligt att direkthandeln i högsta grad är en bransch att räkna med. Det är också en bransch i stadig tillväxt. Branschens speciella struktur gör den också intressant på flera sätt. Organisationer i nätverk ger framför allt sina direktsäljare stor personlig frihet på ett sätt som få andra branscher kan eftersom aktiviteter i nätverk ofta kan bedrivas helt på säljarens egna villkor och allt från hårt fokuserat arbete på mer än heltid till lättsam hobbyverksamhet förekommer. Att bedriva egen verksamhet, utifrån ett färdigt affärskoncept, gör direkthandel attraktivt för många.

Direkthandelsbranschen är värd att tas på allvar. Den har en roll att finna i en tid då människor i allt högre grad vill bestämma själva. Branschens livskraft visar tydligt att den har framtiden för sig.

 

Vad är Direct Selling Sweden?
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, dvs försäljning som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 25-tal medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor i Sverige.

Företagen arbetar med många olika typer av produkter, som t ex hälsokost, kosmetik, hushållsartiklar, böcker, rengöringsprodukter och telefoni. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA, the European Direct Selling Association, och i WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations). Genom sitt medlemskap i SELDIA har Direct Selling Sweden möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet på EU-nivå.

# 8 Vilka lagar gäller?

Liksom alla andra former av handel styrs direkthandeln av lagar och förordningar. Vissa av dem gäller all handel medan andra är mer direkt relevanta för just direkthandelsbranschen. Företag som är medlemmar i branschorganisationen Direct Selling Sweden ska dessutom följa föreningens etiska regler som i många fall går längre än lagstiftningen.

Vi ger en översikt över de lagar och förordningar som reglerar direkthandel.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Denna lag reglerar hur det ska gå till vid försäljning där köpare och säljare inte träffas, t ex postorder, telefonförsäljning, och internet-handel. Lagen reglerar även försäljning som sker vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen, t ex hemförsäljning, försäljning på arbetsplats eller på någon annan plats som inte är säljarens butik. Här finns ångerrätten reglerad, dvs hur och hur länge en konsument kan ångra sig. Direct Selling Swedens etiska regler går längre än lagstiftningen på flera av de punkter som lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reglerar.

Konsumentköplagen
Detta är den grundläggande lag som reglerar privatpersonens rättigheter när han eller hon köper en vara av en näringsidkare, vare sig inköpet sker i en butik eller någon annanstans. Lagen innehåller bl a konsumentens rättigheter om den köpta varan är felaktig eller om leveransen dröjer.

Konsumentkreditlagen
Denna lag ska garantera att konsumenten får korrekt och begriplig information om vad en vara faktiskt kostar vid ett kreditköp, t ex avbetalning. Krediten ska gå att jämföra både med kontantpris och med andra former av krediter. Kreditkostnad och effektiv ränta ska vara tydligt redovisat.

Marknadsföringslagen
Denna lag reglerar hur marknadsföring och reklam får gå till och gäller också för t ex en direktsäljares säljsamtal. Den centrala innebörden i lagen är enkel; alla löften och utfästelser ska vara sanna, vilket säljaren också ska kunna bevisa. Av lagen framgår bl a att leveranser och betalningskrav bara får gälla produkter som kunden uttryckligen beställt. Direct Selling Swedens etiska regler betonar vikten av att inte missbruka kundens förtroende och utnyttja hans eller hennes svagheter vid t ex hemförsäljning. Säljaren ska också förklara och försäkra sig om att kunden förstått avtalsvillkoren.

Lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
Denna lag förbjuder avtal som gynnar säljaren på konsumentens bekostnad. Det kan handla om oskäliga villkor i köpekontrakt eller garantiavtal med mera.

 

Övriga lagar
Det finns även andra lagar som kan gälla vid direkthandel, beroende på omständigheterna och vilken typ av vara eller tjänst som säljs. Hit hör t ex Konsumenttjänstlagen som gäller vid tjänsteförsäljning och Konsumentförsäkringslagen som reglerar försäljning av försäkringar. Även Paketreselagen, Prisinformationslagen och Produktsäkerhetslagen kan vara tillämpliga i vissa fall.

Direct Selling Swedens etiska regler

Direct Selling Swedens första etiska regler antogs i samband med föreningens bildande 1967. De har reviderats fortlöpande och senast juni 2019 efter samråd och överenskommelse med Konsumentverket. Ett medlemskap i Direct Selling Sweden är en garanti för god affärssed och det är ett krav för medlemskap att företaget förbinder sig att följa de etiska reglerna. Direct Selling Sweden har vid flera tillfällen vägrat företag medlemskap p.g.a. etiska brister i verksamheten.

Läs mer om de etiska reglerna i faktablad #3 “Kan man lite på en direktsäljare

Vad är Direct Selling Sweden?
Direct Selling Sweden är branschorganisationen för företag som arbetar med direkthandel, dvs försäljning som initieras vid personliga möten utanför traditionella försäljningsställen. Föreningen har ett 25-tal medlemsföretag som tillsammans omsätter drygt 2 miljarder kronor i Sverige.

Företagen arbetar med många olika typer av produkter, som t ex hälsokost, kosmetik, hushållsartiklar, böcker, rengöringsprodukter och telefoni. Föreningens huvuduppgifter är att bevaka medlemmarnas intressen och skydda konsumenten, att verka för god affärssed och att utveckla branschen. Direct Selling Sweden är remissorgan vid lagstiftning som påverkar direkthandeln. Man bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket och andra myndigheter, samt informerar branschen om kommande lagstiftning. Direct Selling Sweden är medlem i SELDIA, the European Direct Selling Association, och i WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations). Genom sitt medlemskap i SELDIA har Direct Selling Sweden möjlighet att påverka lagstiftningsarbetet på EU-nivå.