– Årets Academic Award delas ut på Grand “Vinterträdgården” i Stockholm

Den 7 november delar Direct Selling Sweden ut årets Academic Award 2015. Priset på 50.000 kr tilldelas Sophie Grönlund, Jacob Narvell och Amanda Johansson

– Motivering –

2015 års Academic Award tilldelas Sophie Grönlund, Jacob Narvell och Amanda Johansson för deras uppsats ”Värdeskapande i sociala interaktioner”.
Uppsatsskrivarna visar vikten av ett socialt samspel mellan företag och dess kunder för att uppnå och bibehålla kundens fortsatta engagemang i sociala interaktioner.