1. Home
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Arkiverat
  6. /
  7. Åsa Nyvall på Forever...

Åsa Nyvall på Forever spekulerar om 2016

“Lägga mycket vikt vid etik, moral och hur man bemöter människor…”

Från vår sida ser vi att det viktigaste vi kan göra under 2016 är att arbeta med att värna våra varumärken och branschen i stort. Lägga mycket vikt vid etik, moral och hur man bemöter människor när man presenterar sig som återförsäljare. Framför allt blir det viktigt nu när det finns så många olika sociala plattformar där man snabbt kan publicera ut saker och även överväldiga mottagaren. I dessa fall handlar det inte bara om regelverk, utan vilka konsekvenser det får och hur vi i branschen upplevs om det matas på för mycket.

Att än mer ha fokus på att få vår bransch att upplevas som en lika seriös bransch som andra aktörer agera på och lyfta det fina och professionella vi kan erbjuda. Även detta handlar om etik, moral och att arbeta hårdare med att förebygga genom att säkerställa att de regler som ställs upp också efterföljs. I detta ligger att hela tiden ha kontroll över vad myndigheter drar för gränser och hur vi kan leva upp till deras krav.

Allt gott!