1. Home
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Arkiverat
  6. /
  7. Direct Selling Swedens remissvar...
Direct Selling Swedens remissvar på EU:s förslag ”New Deal For Consumers”

Direct Selling Swedens remissvar på EU-förslag om bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (”New Deal For Consumers”), COM(2018) 185, (dnrFi2018/01709/KO)

Direct Selling Sweden välkomnar ”New Deal for Consumers” och kommissionens mål att uppdatera befintliga EU-regler och ramverk genom att föreslå riktade tillägg till rådande EU-regler. Vi vill dock påpeka vikten av att föreslagna tillägg begränsas och inte medger ytterligare förändringar i gällande regelverk, vilka uppges ha fungerat väl för såväl kunder, företag som myndighetsutövare.

Ladda ner hela dokumentet här!