1. Home
  2. /
  3. Nyheter
  4. /
  5. Arkiverat
  6. /
  7. Om GDPR / General...

Om GDPR / General Data Protection Regulation

From den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (=lag) som skall ersätt den tidigare gällande personuppgiftslagen = PuL. Syftet är att ge privatpersoner en bättre kontroll av sina personuppgifter samt att ha en gemensam lagstiftning i hela EU. Den nya lagen innebär en tydlig skärpning vad gäller behandlingen av personuppgifter mot tidigare PuL och sanktionerna mot den som bryter lagen är betydande.

Läs vår Checklista